Vuab och Protosell

”Vi har satt våra fotavtryck i flera branscher och har många nöjda kunder som ambassadörer så vi ser mycket ljust på framtiden”.

Om Vuab

VUAB, som startade sin resa i Småland, har expanderat och finns förutom i Jönköping även i Stockholm, Göteborg och Malmö. Kundernas efterfrågan kring sänkt koldioxidutsläpp har också gjort att VUAB tittat västerut och är nu även på väg in i Norge. Teamkänslan har varit jätteviktig under resan och bolaget har haft tydliga mål, hög transparens och arbetat väldigt mycket med det högre syftet i affären.

”Klimatsmarta lösningar ligger i tiden, och VUAB är i en fas där vi vill växa vidare. Fler och fler branscher ser det orimliga i att fortsätta använda fossila ämnen som olja eller gas för produktion av ånga eller värme. Kraven blir också hårdare vad gäller redovisning av Co2 i produktionen. Det är allt från livsmedelsindustrin till betongindustrin. Alla behöver ställa om till hållbara miljövänliga lösningar.”

vuab

Vad föranledde samarbetet med oss?

När VUAB började anlita Protosell stod företaget inför ett skifte från att fokuserat på privatpersoner där marginalerna var vikande, till ett ökat fokus mot B2B. ”Vi behövde ökad aktivitet på marknaden, och vi behövde volym. Givetvis funderade vi mycket på vem som vi skulle använda och fick rekommendation av en affärskontakt att prata med Protosell kring mötesbokning. Jag kontaktade dem en kväll, och fick bara en stund senare kontakt och dialogen var igång.”

Vad har samarbetet gett er?

”Vi fick en ökad volym av besök. Vi har under åren även testat en annan firma men gick tillbaka till Protosell efter några månader. Både Marianne och Bengt har varit med hela tiden under alla år. Och skillnaden med Protosell har varit att det funnits ett stort och genuint intresse av att lära sig. Alltid proffsigt, och även samarbetet tillsammans med Liza har fungerat väldigt bra. Genom en större volym besök har vi samtidigt kunna göra en skarpare analys kring vad som fungerar och vad som inte fungerar på marknaden. Det har hjälpt oss i vår omställning och utveckling mot var vi är idag.
I och med att VUAB skiftat fokus flera gånger, har det även ställt krav på Protosell att ta in ny kunskap och göra sin research, vilket har hanterats föredömligt både av vår Customer Succeess Manager och våra säljare.”

”Samarbetet med Protosell har säkerställt att vi kommit i kontakt med rätt typ av företag och beslutsfattare och kunna hålla ett högt tempo. Detta har varit en viktig katalysator i försäljningsprocessen.” Varför är det personliga mötet viktigt för er försäljning B2B? ”För oss är det ännu viktigare än för många andra. Vi arbetar med produkter som fortfarande är tidiga och inte fullt ut vedertagna i alla segment. Våra kunder är osäkra och har många frågor. Utan personliga möten hade vi aldrig kommit vidare. Det personliga mötet ger oss möjligheten att bygga förtroende och visa att vi är en seriös leverantör med en bra och driftsäker produkt.

Vilken möjlighet eller utmaning tror du kommer prägla B2B-marknaden under 20-talet?

Vi erbjuder lösningar som hjälper företag att nå sina miljömål samtidigt som de kan spara 60–70% rent ekonomiskt. Fokus på vår miljö och minskat fossilt beroende har bara börjat. Att får vara med och bidra i denna omställning är oerhört stimulerande.

Hur skulle du beskriva Protosell-teamet?

Att vilja lära sig. Seriositet. Genuint intresse. Att vilja väl. Förtroende.

Skulle du rekommendera Protosell till någon annan?

Varje dag i veckan. Ni är fantastiskt bra!

Rulla till toppen