fbpx

Karolina Brorsson Wallin är VD på Protosell, en flerfaldig  Gasell-företagare och är starkt engagerad i frågor kring framtidens försäljning och entreprenörskap.

Karolina är också styrelseordförande i Fin Tech-företaget Modern Car Group, tillsammans med Edtech-bolaget StudyBee, samt ledamot i styrelserna i Nyföretagarcentrum Skåne Nordväst och Styrelseakademien Skåne. Och medlem i fullmäktige i Sydsvenska Industri- och Handelskammaren och medlem i European Parliament of Enterprises.

Vi vill gärna lära känna dig

Karolina gråskala

Karolina Wallin Brorsson

VD
Protosell skapades ur en dröm om att hjälpa företag med starka och bärkraftiga affärsidéer.  Vi hjälper företag att nå sin fulla potential genom att vi kopplar ihop köpare med säljare. Under flera år har vi sett hur fantastiska företag med stark innovationskraft och en stark önskan om att göra världen till en bättre plats skulle kunna uträtta så mycket mer med en starkare säljkultur. Frågan många ställer sig – hur ska man kunna sälja mer och hållbart i en värld som tenderar att snurra i en allt snabbare takt där kundernas köpbeteende hela tiden ändras?

Säljet - vårt självklara fokus

Det var därför säljet blev vårt självklara fokus. Vår nisch inom operationell resursförstärkning och optimering, växte fram. Genom att vi byggde upp både våra team och verktygen för att hjälpa företag att komma i kontakt med kunder som ville köpa. Och då kunder som hade ett reellt behov av företagets tjänster. Redan tidigt i resan riktade vi in oss på branscher som hade ett tydligt behov av mänskliga bärare av varumärkets värden. Typiskt för just detta är företag som säljer på förtroende och har komplexa produkter eller tjänster. Så som advokater, revisionsföretag, it-företag, industriföretag, banker, fordonsindustrin, mötesindustrin och kreativa branscher. Och såklart även statliga verksamheter och andra organisationer.

 

Vi har funnits i över 20 år.

Och det är 20 år av konstant förändring. Många säger att vår omvärld och plattform för att driva affärer har förändrats från grunden under alla de här åren. Men där håller vi inte riktigt med. Förutsättningarna har såklart ändrats, men navet i goda affärer företag emellan är fortfarande den mellanmänskliga relationen. Det är metoderna för hur man skapar relationerna som utvecklas. Därför är det just de relationsbyggande taktikerna och verktygen som vi lägger fokus på för att vara i takt med samtiden. Både idag och imorgon.

 

Från starten 1999 har just försäljning och kundrelationer varit vårt hjärta.

Även om vårt tjänsteutbud har förändrats och förädlats genom dessa åren. Har vi gjort resan från att leverera implementationer av CRM-system, till att bli en förlängning av företagets egna säljorganisation. För att sedan koppla samman det mänskliga mötet med digital marknadsföring och kommunikation. Detta ger oss en unik position på marknaden. Där den interna kunskapen inom både affärsdrivande relationer och digitala verktyg är enastående.

 

Idag är vi en fullservice byrå med över 50 medarbetare.

Vi arbetar i alla former och i många olika kanaler för att hjälpa våra kunder att accelerera sin försäljning. Det personliga mötet är fortfarande oftast en målsättningen i våra kundprojekt. Samtidigt som allt fler företag förstår vidden av kundernas helhetsupplevelse, även inom B2B. För kundresan varken börjar eller slutar vid det mellanmänskliga mötet. Därför är det en växande uppgift för oss på Protosell att med rätt kompetenser och verktyg orkestrera hela kundresan åt våra kunder. Och jag känner verkligen en enorm stolthet, över både våra kunder och medarbetare, för det vi tillsammans åstadkommer. Där alla delar av organisationen samarbetar och bidrar till den kommunikativa symfoni som ger våra kunder konkreta resultat – vilket är ökad försäljning.

Karolina Wallin Brorsson
VD Protosell AB