PERSONUPPGIFTSPOLICY

Vi värnar om din integritet. Denna dataskyddspolicy förklarar hur vi samlar in och använder dina personuppgifter. Här beskriver vi också dina rättigheter gentemot oss och hur du kan göra dina rättigheter gällande.

Information vi samlar in Du kan direkt eller indirekt komma att ge oss information. Exempelvis:

  • Person- och kontaktinformation: Namn, e-postadress, befattning, företag, mobiltelefonnummer etc.
  • Information om hur du interagerar med oss på webben och i digital kommunikation: Hur du använder vår hemsida, hur du nådde och lämnade hemsidan.
  • Enhetsinformation: Såsom IP-adress, operativsystem och plattform etc.
  • När du besöker vår hemsida samtycker du till att vi får lägga cookies, både så kallad förstaparts och tredjeparts cookies på din dator. Sådana cookies följer dig och ditt surfbeteende i syfte att kunna erbjuda dig marknadsföring som baseras på ditt beteende.
  • Information om företaget du representerar: Information du lämnar ifrån dig vid kontakt med oss via webben, telefon eller mejl som rör vilka förutsättningar och behov du har av våra tjänster.
  • Vi kan komma att uppdatera dina uppgifter från andra offentliga register, så som SPAR, om det är nödvändigt för att upprätthålla god registervård.

Vad gör vi med din information? All data används för att tillhandahålla, utföra och förbättra våra tjänster och din möjlighet att ta del av dessa. Detta görs primärt genom att sända ut information i olika kanaler om nyheter och erbjuda dig kunskapsmaterial, inbjudan till event, ta del av marknadsföring och kampanjer och för att kunna kommunicera relevant med dig i olika sammanhang.

Om du inte önskar ta del av mer information från oss via e-post, kan du när som helst avregistrera dig genom länken i sidfoten i e-postmeddelandet.

Vilka delar vi ditt data med? Vi överlåter aldrig ditt persondata till tredje parter för försäljning. Vi kan komma att dela dina personuppgifter till leverantörer eller underleverantörer för utförandet av våra åtaganden gentemot dig och för andra syften som framgår i den här Dataskyddspolicyn.

Det innebär att vi kan dela med oss av information till andra företag som behandlar data på våra vägnar för att vi ska kunna utföra våra tjänster, t.ex. analys, distribution eller andra tjänster för att upprätthålla och tillämpa våra användarvillkor och leveransvillkor. Vid all hantering av personuppgifter iakttas dock alltid hög säkerhet och sekretess.

Rättslig grund, lagring och gallring av personuppgifter I och med att du lämnar uppgifter till oss ger du din tillåtelse till att vi registrerar och lagrar uppgifter om vilken tjänst du köpt samt behandlar de angivna personuppgifterna för angivna ändamål. Som legal grund för behandling kommer vi att hänvisa till uppfyllande av avtal, berättigat intresse eller samtycke. Då vi använder oss av berättigat intresse som grund, kommer det endast att göras i de syften som angetts ovan.

Hur länge lagrar vi din data Behandlingen sker enligt gällande lagstiftning och innebär att personuppgifter inte bevaras under en längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen. Företaget kommer att lagra dina personuppgifter så länge du är kund hos oss. I marknadsföringssyfte används inte information som är äldre än 4 år.

Så hanterar vi din data säkert Vi vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att din data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå vid överföring till eller delning med utvalda tredje parter.

En incident i vår datasäkerhet som kan leda till obehörig åtkomst av personuppgifter anmäls till tillsynsmyndigheten inom 72 timmar. De registrerade informeras i det fall det finns risk för kränkning av deras rättigheter.

Vi kan komma att lämna nödvändig information till myndigheter såsom polisen, skatteverket eller andra myndigheter om vi är skyldiga att göra det enligt lag.

Vi strävar alltid efter att behandla din data inom EU/EES. Datan kan dock i vissa situationer komma att överföras till, och behandlas i, land utanför EU/EES av ett bolag inom vår koncern eller av annan leverantör eller underleverantör. Då vi är fast beslutna att alltid skydda din data, kommer vi att vidta alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att din data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå jämförbar med och i samma nivå som det skydd som erbjuds inom EU/EES.

Dina rättigheter Du äger rätten till ditt persondata. Du kan begära en kopia (registerutdrag) av de personuppgifter vi har om dig en gång per år.

Du har rätt att korrigera felaktig eller icke-komplett information om dig själv.

Du har rätt att begära radering av dina personuppgifter för de fall att datan inte längre är nödvändig för det syfte den blev insamlad för. Det kan dock finnas legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera delar av din data. Dessa skyldigheter kommer från bokförings- och skattelagstiftning, bank- och penningtvättslagstiftning, men också från konsumenträttslagstiftning. Vi blockerar i sådana fall den data som vi är skyldiga att spara, från att kunna användas till andra syften än att uppfylla sådana legala skyldigheter.

Frågor och kontakt Har du frågor eller vill veta mer om hur vi hanterar dina personuppgifter, tveka inte att kontakta oss på info@protosell.se

För att bli raderad från våra databaser kontaktar du oss här:

Dataskyddsombud ProToSell AB Storgatan 40 262 32  Ängelholm

ProToSell Personuppgiftspolicy maj 2018

Rulla till toppen