Insight

Protosell har löst vår utmaning med att hitta nya kunder på ett bra sätt, både i planeringsfasen och under själva genomförandet”

Om Insight Technology Solutions:
Insight’s är ett globalt 500-rankat IT-bolag som tillhandahåller lösningar. Lösningar kring licensiering av mjukvara, molninfrastruktur, digitala arbetsplatser samt digital innovation. Den svenska verksamheten utgör en viktig del av en global organisation, med +11.000 medarbetare. Som dagligen hjälper kunder och partners att navigera komplexa IT-utmaningar i en föränderlig värld.

 

Vad var utmaningen:
Tillväxt och kundutveckling är strategiskt viktigt och vi behövde etablera relation med nya potentiella kunder. Tiden var en utmanade faktor och för att säkerställa att arbetet blev gjort inom given tidsram tog vi extern hjälp och valde Protosell som partner.

 

Hur löste Protosell utmaningen:

Protosell har löst vår utmaning med att hitta nya kunder på ett bra sätt. Både i planeringsfasen och under själva genomförandet.  Det är till stor hjälp att Protosell har jobbat mycket med Microsoft, vilket innebär att vi har kunnat fokusera på att utbilda Protosells team på Insights budskap.
Protosells Customer Success Manager har funnits med i alla steg i processen, vilket har främjat en tät och bra relation. Med en snabb respons och återkoppling när kampanjen behövts justeras på något sätt. Hon har även utmanat oss att tänka annorlunda vilket vi uppskattar hos en professionell partner. 

 

Vad blev resultatet:

Samarbetet har lett till intressanta kunddialoger och nya affärer. Kvalitén på mötena har generellt varit hög, vilket inneburit att vi fortsatt anlita Protosell flera gånger. Och inte bara för prospektering utan också för inbjudan till VIP-event.

 

Skulle du rekommendera Protosell till någon annan?

Protosell har hjälpt oss hitta och skapa nya kundkontakter som lett till nya affärer. Både marketing och säljorganisationen har varit nöjda med utfallet. Jag kan varmt rekommendera Protosell som en kunnig och kompetent partner för effektiv kundbearbetning via telefon.

Rulla till toppen