MARKNADSUNDERSÖKNING

Ett viktigt strategiskt verktyg för att identifiera behov, trender och förbättringsmöjligheter. Vi genomför systematisk bearbetning och kartläggning av er utvalda målgrupp, och hjälper er att identifiera rätt strategiska befattningshavare, göra en nulägesstatus, samt ställa de frågor som är kritiska för en korrekt analys av er marknad. Ju mer ni vet om era målgrupper och om marknaden, desto bättre kan ni hantera kvalitetssäkring, förändringar, efterfrågan av nya produkter/tjänster och mycket mera. Vi anpassar enkätformulär med svarsalternativ utefter era behov med fria, graderade eller ja/nej svar.

ARBETSUNDERLAG

Vi kan leverera kvalitativa och kvantitativa analyser av er undersökning och producera färdiga beslutsunderlag.

RESULTATSAMMANSTÄLLNING

Resultatsammanställning levereras med både förklarande text och diagram.

KONTAKTA OSS REDAN IDAG!

Skicka oss ett mail eller ring oss direkt så får du direkt svar hur vi kan hjälpa just ert företag.

VÄXEL 0431- 45 58 00