Karolina Wallin Brorsson

Pressrelease Joachim Svensson startar i säljutvecklingsföretaget Protosell här tillsammans med Adnan Krso och Karolina Wallin Brorsson
säljblogg

Affärsutvecklingsess börjar i Protosell för att hjälpa till att accelerera verksamheten

Joachim Svensson är västkustaren som fostrats genom idrotten till toppositioner inom näringslivet, och som säger sig ha mamma att tacka för sina framgångar. Joakim har haft roller VD, försäljnings- och affärsutvecklingschef, i bolag som Aventus, Poolia-koncernen och Wise Group. I dessa bistra tider är vi glada att kunna presentera en god nyhet! Idag går Joachim Svensson ombord, en erfaren affärsutvecklare som kommer ansvara för vår erbjudandeutveckling, och även arbeta med försäljning. Mer än någonsin kommer företag behöva bibehålla sin marknadsdialog och försäljning för att trygga framdriften. Vi på Protosell är fast beslutna om att bidra till företagens överlevnad. Här kommer Joachim rakt in i hetluften till ett viktigt uppdrag. Nu startar Joachim sin resa i Protosell med att arbeta med sin passion: försäljning och kundutveckling, och blir även ansvarig för det strategiska arbetet med Protosells tjänsteutveckling.
”Känslan att nu få bli en del av Protosell, ett bolag som nyfiket och kreativt söker efter nya sätt att skapa lönsamhet för sina kunder känns givetvis otroligt inspirerande. Känslan jag fått i de möten vi haft har varit fyllda av innovationstänk, framtidstro och en härlig vilja lyfta verksamheten till nya höjder. För mig som ser mig själv som en kreativ affärsutvecklare/affärsskapare blev detta en resa för bra att tacka nej till”, säger Joachim om sin start i Protosell.
Protosell har sedan starten 1999 har arbetat med att hjälpa företag med starka och bärkraftiga affärsidéer att förverkliga sin potential genom att operationella tjänster för att driva sälj och tillväxt. Affärsidén växte fram ur att under många år ha sett fantastiska företag med stark innovationskraft och en reell önskan om att tillföra hållbara värden, inte nå hela vägen fram. Ofta på grund av en bristande insikt om hur en stark försäljningskultur bygger lönsam och långsiktig överlevnad. Det ville man ändra på.
”Att laguppställningen förstärks av Joachim kommer ha instrumentell betydelse för utvecklingen i Protosell, där Joachim, tillsammans med försäljningsarbetet, också kommer ansvara för tjänsteutvecklingen i en spännande företagsgrupp”, säger Adnan Krso, vVD på Protosell.
Joachim börjar i Protosell den 16 mars. Adnan Krso, vVD, adnan.krso@protosell.se 0720 64 21 16 Joachim Svensson, Business development manager, joachim.svensson@protosell.se

Affärsutvecklingsess börjar i Protosell för att hjälpa till att accelerera verksamheten Läs mer »

Den sanna historien om Black Friday och vad säljare kan lära sig
säljblogg

Black friday

Vissa hävdar att namnet Black Friday kommer från den dagen på året då företagen går från röda siffror till svarta. Men i själva verket har Black Friday myntats ur en händelse 1869 som ledde till finanskris.

Sanna historien om black friday

Det var två notoriskt hänsynslösa finansmän, Jay Gould och Jim Fisk, som ville manipulera guldmarknaden och driva upp priserna, vilket ledde till en krasch den 24 september 1869. Gould och Fisk arbetade tillsammans för att köpa upp så mycket de kunde av nationens guld, i hopp om skyhöga prisökningar, för att sedan kunna sälja till osannolikt höga marginaler.  På fredagen den 25 september 1869 upptäcktes slutligen konspirationen vilket satte hela aktiemarknaden i fritt fall och ledde till masskonkurser både på Wall Street-baroner och hos jordbrukare.

Den sanna historien om Black Friday och vad säljare kan lära sig
Bild lånad av steemit

150 år senare har årets Black Friday-jippo mötts av en ökad ambivalens hos kunderna. Shoppingskam, hållbarhetsfokus och ifrågasättande av konsumtionshets har gjort att fler och fler säger sig vilja bojkotta fenomenet. Samtidigt finns indikationer på 70 % försäljningsökningar under dagen, och många exempel på spontanshopping som urartat.

Samtidigt har vi vant oss vid ständiga reor, och som Marshal Cohen, chef för marknadsundersökningsföretaget NPD säger;

Du måste vara en av de mest oturliga människorna i Amerika om du betalar fullt pris för någonting i dag.

Vidare säger han att Black Friday som tidigare brukade vara den största dagen i detaljhandeln under året, har blivit mer och mer som bakgrundssurr av alla ständiga reor.

De som agiterar mot Black Friday har börjat göra det under hashtaggen #OptOutside, och tidigare denna vecka gav franska parlamentsledamöter grönt ljus i utskottet för ett förbud mot kampanjer för Black Friday.

Oavhängigt inställningen är det ett krasst konstaterande att det blir allt svårare att tävla bara om priset.  Vilket leder oss till frågan kring vilka grunder vi skall konkurrera på?

I ett alltmer digitaliserat samhälle där tillgänglighet och prisjämförelse blivit given, blir istället vår tids faktum att den största upplevelsen numera är gåvan av sann mänsklig kontakt och delad glädje.

Som Vanessa Friedman på New York Times skriver;

Var det inte, ursprungligen, vad Black Friday handlade om (ja, det och en del): en gemensam känsla av förväntan och delad spänning? Är det egentligen inte en takeaway som vi skall ta med oss?

Happy shopping!

Läs mer:

https://www.nytimes.com/2019/11/27/style/black-friday-has-no-meaning.html 

https://abcnews.go.com/International/end-black-friday-france/story?id=67339472

https://steemit.com/blackfriday/@crushthestreet/black-for-every-day-of-the-week-it-began-with-gold-on-a-friday

Den sanna historien om Black Friday och vad säljare kan lära sig av den Läs mer »

B2B_report_Sales_2019
säljblogg

Ny rapport avslöjar hur B2B företag säljer hösten 2019

Svårt för svenska företag att navigera försäljningen i sviktande konjunktur – ny rapport inom B2B

Inför stundande lågkonjunktur ställs företag inför prövningar, där både kundernas köpvilja såväl som den globala konkurrensen pressar på.

När vi försökte finna rapporter på hur svenska företag förhåller sin försäljning till nya marknadsförutsättningar, handelskrig och en potentiellt hård Brexit, fann vi bristfälliga, om ens några svar. Därför beslutade Protosell att göra en undersökning under augusti och september 2019 med 127 strategiska beslutsfattare som arbetar med företagsförsäljning, för att kartlägga hur deras organisationer förhåller sig till nya marknadsförutsättningar kring digitala köpvanor, Brexit och nya generationer av beslutsfattare (Generation Z och Millenials), vilket mynnade ut  i rapporten ”Hur säljer B2B företag hösten 2019?”. Rapporten avslöjar hur B2B företag säljer hösten 2019.

Vi ser att det inte är en lätt samtid att förhålla sig till kring försäljning. Konkurrenssituationen förutsätter både en perfekt polerad yta i sociala medier och djup produktkunskap för att få legitimitet hos köparna. Den ökade medvetenheten kring hållbarhet påverkar också försäljningen, och rätt använd är det ett utmärkt sätt att sticka ut, säger Karolina Wallin Brorsson, vd på Protosell.

Det personliga förtroendekapitalet 2019

Just vikten att sticka ut som säljare är mycket viktigt. Den allra viktigaste egenskapen cheferna värderar hos säljarna är det personliga förtroendekapitalet, där 39 % anger att det är viktigast, följt av affärsförståelse för kundernas behov (33 %).

Säljarens autenticitet och förtroendekapital rankas högst inom samtliga branscher. Det finns ett samband med att det personliga varumärket värderas högt och att sociala medier anses vara den viktigaste marknadsföringskanalen. Samtidigt anger 75 % av respondenterna att personlig försäljning är den viktigaste försäljningskanalen. Detta härrör sannolikt till svårigheten att navigera i en föränderlig omvärld där säljaren behöver kunna uppvisa god affärsförståelse och sätta sig in i kundens ofta komplexa värld.

I rapporten får du reda på hur framtidens B2B företag säljer

Omvärldsfaktorer som påverkar försäljningen

Hösten 2019 präglas av en rad omvärldsfaktorer som påverkar landskapet för försäljning. Effekten är tydlig för B2B där totalt 73% av respondenterna anger att försäljningen påverkas av en hård Brexit.

För ett fåtal aktörer har det under djupintervjuerna framkommit att en hård Brexit för vissa företag och organisationer ger en positiv effekt. Framförallt gäller det konsulterande tjänsteföretag inom information, juridik och försäljning.

Vidare kan svårbedömda omvärldsfaktorer påverka modet att investera för framtiden. Enbart 17 % av företagen planerar att implementera AI i sin försäljningsprocess kommande år. Även e-handeln går trögt för B2B företag: bara 30 % erbjuder sina kunder e-handel, vilket delvis också förklaras med mer komplexa produkter inom företagsförsäljningen.

I flera år har det talats om att tillgången till teknologi kring artificiell intelligens håller på att demokratiseras och bli ”mainstream”, och därför förvånar det oss att förhållandevis få företag planerar att implementera AI i sin försäljningsprocess, säger Helena Kimber, Head of marketing & service strategy på Protosell

Säljaren kan bidra till mer hållbara val i försäljningsprocessen

Däremot visar den ständigt närvarande debatten kring hållbarhet att företagen anpassar sina affärsmodeller och produkter efter en mer hållbar linje. 60 % anser att den ökade medvetenheten kring hållbarhet påverkar hur försäljningen bedrivs.

”Vi har skapat nya produkter som är tillverkade av återvunna produkter”, anger en respondent i undersökningen.

En hållbar utveckling kräver förändringar i både konsumtionsvanor och beteende hos företag och konsumenter. Där spelar säljaren en viktig roll som länken mellan produktutbudet och kunden med möjlighet att påverka köpbesluten, säger Karolina Wallin Brorsson. 

Troligtvis kommer hållbarhetsfokus att segla upp som en ännu viktigare faktor som påverkar försäljningsutfallet vid det personliga säljmötet.

Vill du ta del av hela rapporten, kan du enkelt ladda ner den här. 

Kontaktuppgifter:

Karolina Wallin Brorsson, VD Protosell, 0735-254588, karolina.brorsson@protosell.se

Ny rapport avslöjar hur B2B företag säljer hösten 2019 Läs mer »

Allabolag artikel med Karolina Wallin Brorssoon om de bästa säljtipsen för en föränderlig omvärld
säljblogg

Säljexpertens bästa tips för att hänga med i en föränderlig omvärld

Allabolag intervjuade Karolina Brorsson-Wallin för de bästa försäljningstipsen för en föränderlig omvärld. Ett av de vanligaste misstagen att utgå från den egna produkten eller tjänsten när du vill sälja. Istället måste du tänka utifrån och in. Det vill säga att du behöver utgå från kundens problem, och hur ditt företag kan göra deras liv bättre. Vad är det som håller kunden vaken om natten och hur kan det du säljer förenkla deras liv?

– Affärsförståelsen kommer att bli ännu viktigare för de säljare som blir kvar i framtiden. De måste tillföra något som det inte går att googla fram, såsom att erbjuda ett stort kunskapskapital som köparen kan dra nytta av endast genom att ha en direkt relation med säljaren.

Allabolag har intervjuat Karolina Wallin Brorsson om de bästa säljtipsen för en föränderlig omvärldTips för att framtidssäkra din försäljning

Backa bandet
Ytterst handlar det om bli medveten om vilken bransch du verkar inom, och vad du egentligen säljer. Varför säljer du det du gör och vilka drivkrafter finns det bakom? Vad tillför dina produkter eller tjänster till kundens liv?

Se över hur konkurrensen ser ut
Den branschmässiga glidningen vi ser kan helt rita om konkurrenskartan. Amazon är ett bra exempel på det. Det som från början var en bokhandel på nätet, hämtar nu majoriteten av sin vinst från molntjänster inom IT-delen Amazon Web Services. De har en stor del av sin tillväxt att tacka för köpet av dagligvarukedjan Whole Foods Market. En annan effekt av detta är att de som förr var dina allra värsta konkurrenter kan plötsligt bli dina bästa vänner.

Läs resten av tipsen här….

Läs även om Färska spaningar om försäljning 2019

Här följer ett kort utdrag:

Hur säker kan du vara på att din research leder dig till den bästa lösningen istället för att du blir ”offer” för dem som dechiffrerat marknadsföringskoderna på nätet?

 

Under årets Internet i Fokus var det dags att återkalla det konstnärliga perspektivet i försäljning. Detta i motsats till det mekaniska och automatiserade försäljningsarbetet som trendat på senare år. I uppfattningen att vårt köpbeteende numera bygger på en självständig kundresa där vi researchar, jämför och kollar rekommendationer genom ett klick, glöms ofta effekten av den så kallade filterbubblan bort. Läs mer

Allabolag om säljexpertens bästa tips för att hänga med i en föränderlig omvärld Läs mer »

Rulla till toppen