google-site-verification=yLp-d8UuJdQSq6J-_GkWiR3QHI20biE6GcrQwpk5IbA

Försäljning – trender och tips

Vi tar upp allt som rör försäljning, kommande trender och tipsar

karolina Protosell
säljblogg

Sverige behöver försäljning

1 av 3 företag är borta efter 3 år

Nystartade bolag behöver bli bättre på att driva försäljning – Låt oss skapa förutsättningarna tillsammans

I Almedalen diskuteras just nu digitalisering, demokrati och ideologi för fullt. Men en viktig fråga hamnar år efter år i skymundan. Det är samtalet om reella och långsiktiga åtgärder för att inte bara främja det entreprenöriella klimatet, utan att även ha långsiktigt fokus för främjandet av företags lönsamhet. Så här skriver vår VD Karolina Wallin Brorsson i ett debattinlägg i HD-Sydsvenskan:

Jag har tre förslag på åtgärder:

1. Inför ett rutliknande avdrag för företag att lägga på försäljnings- och intäktsökande åtgärder. Med skattelättnader kan medel frigöras för att satsa på försäljning.

2. Sälj måste tas på större allvar – alltför mycket kraft går åt att produktutveckla och söka finansiering. Se till att få in adekvat säljkompetens i både ledning och styrelse.
3. Förändra regelverket så att Sverige inte förlorar innovativa företag som Qlik och Spotify till andra länder för att villkoren där är mer konkurrenskraftiga, och flyttar stabsfunktioner och försäljning härifrån.
 
 
säljblogg
Historiskt sett kan den största orsaken till konflikter mellan marknadsföring och sälj sammanfattas med ett ord. Leads.

Marknadsföring genererar leads. Sälj avgör att de flesta av dessa leads inte är kvalificerade. De säger till marknadsföringsavdelningen att de behöver fler leads. Marknadsförarna säger, ”Varför använder ni inte alla de leads vi redan gett till er!?

Och så fortsätter det.

Etablerande av kriterier för leads och SLA

När det kommer till sport ber vi inte bara idrottsmännen att spela rättvist; vi skapar regler och använder domare. På samma sätt kan inte företag förvänta sig att deras sälj- och marknadsföringsavdelningar samarbetar väl utan riktlinjer eller objektiva tredje parter.

Det första steget, som de flesta organisationer redan tagit, är att etablera en gemensam definition av vad en kvalificerad lead innebär.

Det är av högsta vikt att din marknadsföringsavdelning, säljavdelning och högt uppsatta chefer håller med varandra om vad en lead är, oavsett om det är en ”lead”, en ”lead som är redo att säljas till”, en ”kvalificerad lead” eller en variation av ovanstående.

När du väl har utarbetat dessa definitioner är nästa steg att skapa ett servicenivåavtal (SLA). Denna överenskommelse används för att definiera marknadsföringsavdelningens engagemang (exempelvis X kvalificerade leads per månad eller kvartal) och hur säljavdelningen svarar på detta (exempelvis uppföljning minst sex gånger med mest kvalificerade leads och tre gånger med mindre kvalificerade leads).

Enligt HubSpot’s 2016 State of Inbound Report säger endast 22% av alla organisationer att de har ett väl genomarbetat SLA. Vidare säger marknadsförare som har interna SLA genomgripande att deras marknadsföring är effektiv.

Implementera en leadgranskning

När grundläggande regler väl har skapats behövs en objektiv tredje part. Detta är där den auktoritet som jag kallar för ”den leadgranskning ” kommer in i bilden.

Den leadgranskning består av sälj- och marknadsföringschefer. Om möjligt bör även VD:n vara en del av denna. Det går dock även bra att istället låta den operativa chefen vara en del av denna.

Avdelning går igenom varje lead som säljavdelningen ignorerar eller nekar (exempelvis när de skickar tillbaka en lead till marknadsföringsavdelningen) för att analysera om nekandet gjordes på goda grunder. Följde alla parter de definitioner som ni kommit fram till?

När du använder detta system främjar du att båda avdelningarna hålls ansvariga för sina handlingar. Om dina säljare vet att de måste rättfärdiga sina beslut när de nekar en lead är det mindre troligt att de av lathet kastar in handduken eller att de nekar en lead för att den potentiella kunden inte omedelbart var redo att genomföra ett köp.

Och om dina marknadsförare vet att kvaliteten på deras leads kommer granskas är det större chans att de inte fyller röret med lågkvalitativa leads bara för att möta sin kvot.

Det är dock viktigt att påpeka att den leadgranskning inte är där för att tilldela skuld. Avdelningen är där för att ta reda på var problemet är så att du kan vidta lämpliga åtgärder.

Vanliga problem med leadgenerering

Om vi säger att den leadgranskning kommer fram till att säljavdelningen hade rätt när de nekade en lead, då innebär det att marknadsföringsavdelningen inte gör sitt jobb ordentligt eller att dina kriterier för leads är för breda.

Om din säljavdelningen använder en formel som BANT kan det hända att de kvalificerar för många leads. Om vi antar att en säljare pratar med en beslutsfattare som har ett problem som går att lösa men inte har en budget eller tidsram. Säljaren skulle då tekniskt sett ha rätt i att neka denna lead. Men om säljaren väntar för länge med att låta kunden bli fullt kvalificerad så kan dina konkurrenter komma åt dem först.

Du vill såklart inte att din säljavdelning plöjer igenom en aldrig sinande ström av dåliga leads heller.

Lösningen? Bestäm att en kvalificerad lead ska ha fyra av åtta av följande egenskaper:

  1. Den är vertikal (SIC- eller NAICS-kod)
  2. Den överensstämmer med företagsrelaterade egenskaper (inkomst, antal anställda, antal kontor etc.)
  3. Beslutsfattare/inflytelserika personer eller liknande roller finns med i beslutsfattandeprocessen
  4. Rätt miljö (relaterat till lösningen, exempelvis ”teknisk miljö”)
  5. Engagemangsnivå från beslutsfattare (engagerad, hänvisad men är med på noterna etc)
  6. Företagsproblem/behov är identifierade och validerade
  7. Det finns en dokumenterad beslutsprocess
  8. Det finns en klar budget eller en dokumenterad process för att etablera en budget
  9. Det finns ett dokumenterat konkurrenslandskap
  10. Det finns en känsla av att detta är brådskande eller av fängslande karaktär.

Detta ramverk hjälper dig att fokusera på kvalificerade möjligheter och vinna över dina potentiella kunder innan dina konkurrenter gör det.

Vanliga problem med potentiella kunder

Mike Weinberg, författaren bakom ”New Sales. Simplified.: The Essential Handbook for Prospecting and New Business Development,” säger att en av de vanligaste anledningarna till att leads slösas bort är att säljavdelningen inte genomför ordentlig uppföljning.

Weinberg hävdar att det är extremt ovanligt att höra tillbaka från potentiella kunder efter ett enda samtal. Säljare måste förtjäna sina återuppringningar eller e-postsvar. Den leadgranskning bör analysera både hur ihärdig säljaren var (med andra ord hur många gånger han eller hon följde upp på sitt initiala samtal) samt hur stark kvalitet det var på insatsen (varierade säljaren sina metoder? Gav säljaren värde vid varje samtal?)

Logistik

Denna process kräver mycket tid och ansträngning från dina chefer. För att tala klarspråk är detta tid och ansträngning som oftast inte finns tillgänglig.

Om så är fallet använd istället en modifierad version. Snarare än att den leadgranskning granskar varje lead som skickas tillbaka kan du låta dem granska ett slumpmässigt urval av nekade leads varje månad.

Enligt SiriusDecisions har 72% av alla B2B-företag en formell överlämningsprocess mellan sina sälj- och marknadsföringsavdelningar. Genomsnittlig frekvens för accepterade leads är endast på 42%.

Om din organisation ska arbeta tillsammans säger SiriusDecisions att denna frekvens bör vara dubbelt så hög som detta. Mät hur effektiv leadgranskning är genom att hålla koll på antalet leads som säljavdelningen accepterar. Om den leadgranskning gör sitt jobb kommer du märka hur denna siffra fortsätter att klättra.

säljblogg

Inbound marknadsföring - Varför skall man anamma inbound-metodiken?

Köpbeteendet har förändrats därför att individer idag oftast startar sin köpresa med att söka på nätet. Därför måste vi se till att vi finns tillgängliga för våra potentiella och befintliga kunder. Att jobba med inbound handlar egentligen om att kommunicera mer relevant med vår omvärld. Istället för att skjuta brett och hoppas att vi blir hittade, jobbar vi mer strukturerat och levererar relevant innehåll i rätt tidpunkt för våra köpare.  

Traditionellt så jobbar man mestadels med outbound som innebär att vi kontaktar våra potentiella kunder när det passar oss och inte när det passar dem. Oftast baserar vi inte vår kontakt på att de faktiskt har något intresse av det vi har att erbjuda utan det är för att vi vill prata med dem. Jag har varit med och skapat många kampanjer för stora och små bolag och ett av de stora problemen som finns är att vi inte har koll på informationen och interaktionen vi redan haft med varandra. Det skapar mestadels irritationer och man upplevs som oprofessionell. 

Jag säger inte att vi inte skall vara initiativrika och kontakta våra potentiella kunder när även vi vill det. Men vi behöver skapa ett samspel med dem vi vill kontakta och inte skapa irritation. Vi behöver automatisera de delar som skapar mervärde för alla parter. Vi skall veta när vi har varit i kontakt och basera vårt innehåll på det som vi vet att våra kontakter är intresserade av. På det sättet ökar vi värdet och effektiviteten för alla parter. 

Hur blir vi relevanta och mer professionella?

Vi blir mer relevanta och professionella genom att först börja med att förstå dem vi vill prata med. Det pratas om Personas, det är en virtuell person, som beskriver den vi vill prata med. Gör vi vår hemläxa så vet vi hur vardagen ser ut för dem. Vi känner till deras utmaningar, hur och vem de rapporterar till och vad de gillar och inte gillar. Vi vet även vilka nyckelord de söker mest på, vilka sociala medier de använder och grupper de är med i osv. 

Innan planeringen av innehållet i marknadsföringen måste Personas finnas på plats. Det skapar förutsättningar för att bli relevant för dem. Nu finns underlag för att ta fram ämnen som är viktiga för dem. Nästa steg är att bestämma sig för att skriva innehåll som baserar sig på kundens köpresa. Det är viktigt att vi skapar material för olika delar på resan. Är de i starten, mitten eller i slutet av köpresan. Är de medvetna om att de har ett behov eller skall det skapas? Om de redan är medvetna då är det viktigt att vi fokuserar vårt innehåll på hur man kan lösa behovet. Och har de kommit så långt att de har bestämt sig för att köpa då måste vi ge dem information om varför de skall välja oss osv. 

Nu behöver vi få ut materialet och se till att börja interagera med våra Personas.   

Hur interagerar vi på bästa sätt med våra Personas?

Vi interagerar bäst med våra Personas genom att skapa tydliga flöden. Det är nu verktygen kommer in i bilden. Genom att använda oss av verktyg kan vi genom besökarnas handlingar på nätet förstå vad de faktiskt är intresserade av. 

Det är givetvis en djungel därute och om man inte har tillräckligt med kunskap finns det stor risk att köpa in felaktiga verktyg. Kom ihåg att ni skall ha koll på är rätt mycket. Det skall skapas Landningssidor, CTA (uppmaningar), Synas i Sociala Medier, E-mail utskick, bloggas, skapa automatiserade flöden som baserar sig på hur vår omvärld agerar och poängsätta dem m.m . Vi vill helst ha allt integrerat så vi slipper jobba manuellt och tappa momentum. Sen skall vi följa upp allt, mäta, justera, testa igen, mäta justera testa osv. För att hela tiden skapa de resultat vi vill ha.  

Det finns verktyg som HubSpotAct-OnUpsales mfl som är ett väldigt kompetenta system för den organisation som är redo att implementera Inbound och Marketing Automation. Det beror helt och hållet på er storlek, budget och intention. Det är viktigt att man lägger lite på kravställningen så att ni får rätt verktyg till ert förfogande.

 

Inbound checklista:

Se till att ha en tydlig strategi 

Gör era Personas

Ta fram nyckelorden som era Personas söker på

Skapa ämnen som ni baserar ert innehåll (content) på

Gör en content kalender och en tydlig brief för det material som skall skapas 

Våga leja ut skapande av ert innehåll om kunskapen inte finns i huset

Använd er av enkla explainer videos och infographics

säljblogg

Skapa rätt förutsättningar

Prospektering sägs ofta vara en av de viktigaste utmaningarna. Många av oss har tagit emot dåliga e-postmeddelanden, telefonsamtal och meddelanden på sociala medier.Frågan är då: hur kan man effektivt aktivera ett säljteam?”Effektiv prospektering består aldrig av ’en storlek passar alla’-metoder. Istället bör prospekteringen skräddarsys för att passa personens roll och bransch. Och då gäller verkligen ’less is more’.”

Många säljorganisationer använder manus, mallar och leadslistor med väldigt lite riktning för hur man bäst kan sälja, mäta och coacha. Denna kunskapslucka leder till ett fokus på kvantitet över kvalitet när det kommer till aktiviteter.

Fokusera på rätt aktiviteter

Fortsatt samarbete mellan säljledare och säljteamet är av högsta vikt när man ska anamma rätt aktiviteter. Att göra små förändringar för teamets aktiviteter, exempelvis att använda LinkedIns profilkontroller för att skapa rätt köppersona, att skapa lämplig personalisering i e-postmeddelanden eller att ställa rätt frågor i samtalen kan räcka långt. Det är viktigt att granska processen, att samla in feedback och att definiera kommande steg. Du säkerställer då att processen utesluter fel aktiviteter och förfinar ditt övergripande arbete.

Coacha säljarna under prospekteringen

För att nå effektivitet i prospekteringen måste säljledare coacha säljare i att ”vara relevanta, värdefulla och unika i varje interaktion.” Detta arbete innebär att vara delaktig under säljsamtal och att coacha säljare så att de presterar så bra de kan, både över e-post och över telefon.

Förväxla inte aktivitet med produktivitet

Uttrycket ”less is more” är sant när vi pratar om säljaktivitet jämfört med produktivitet. Även om aktiviteter fortfarande är en bra indikator för framgång är samtal, positiva interaktioner och tid per fas i affären bättre indikatorer för produktivitet. Att bara fokusera på aktivitet kan orsaka mer skada än att inte generera tillräckligt med leads.

Säljledarskap och frontlinjechefer sitter på nyckeln till bättre prospektering. Genom att fokusera på kvalitativ prospektering och coachning kan ditt säljteams arbete optimeras.

Undersökningar från CEB, numera Gartner, visar att säljare som arbetar i organisationer med hög belastning har 12 % lägre konvertering än de som inte gör det. Denna belastning beror inte på svåra kunder eller komplexa produkter, istället orsakas den av den egna organisationen. Den komplexitet som kommer från interna processer och dataregistrering över många olika system orsakar 20 % av alla försenade eller förlorade affärer.

CEB beskriver fyra möjligheter att dra ner på hur intern komplexitet belastar säljupplevelsen:

Dra ner på antalet distraktioner: De bästa organisationerna minimerar förfrågningar i stil med medarbetarundersökningar, finansrapporter och administrativa uppgifter. De anpassar även de ”icke förhandlingsbara” uppgifterna till vad säljarna faktiskt kan hantera. När detta görs rätt får säljarna färre distraktioner från den tid de behöver för att sälja, men det kräver även operativ stränghet.

Strömlinjeforma arbetsflöden: När arbetsflöden strömlinjeformas krävs mindre tid för att sammankoppla information från människor, teknologi och system. Även om säljaktivering kan ge enkla och effektiva verktyg glömmer man ofta bort den tid och ansträngning som krävs när en säljare måste gå från ett verktyg till ett annat.

Enkel resursnavigering: Minska den friktion som dina säljare upplever när de ska hitta rätt resurser. Antalet hinder som dina säljare måste ta sig förbi innebär slöseri med både tid och ansträngning. Säljaktivering bör fokusera på att centralisera all data, alla svar och all information.

Skapa ett fokuserat säljstöd: Fokusera ditt säljstöd så att viktiga beståndsdelar i säljprocessen tas om hand snarare än att försöka täcka in allt. Med detta innebär att säljare får stöd att fatta bättre beslut med sina verktyg, vilket är det som betyder mest.

För att engagera dagens köpare finns det specifika kärnkompetenser som behövs för att sälja effektivt. Detta är framför allt sant i ett landskap som står i ständig förändring.

Några kärnkompetenser att fokusera på

Bland mjuka kompetenser finns tre viktiga nyckelområden att fokusera på: relationsbyggande, förmågan att lyssna och tidsplanering.

Bland hårda kompetenser ingår produktkunskap, företagskommunikation och socialt säljande. Även dessa är kompetenser som krävs för att nå framgång.

Etablera en rutin där ni varje dag hittar, utbildar och genuint engagerar beslutsfattare på sociala plattformar. Här kommer en lista över de främsta egenskaperna man kunnat identifiera bland toppsäljare. Dessa är förmågan att motivera sig själv, förmågan att kunna bli coachad och empati.

Säljare opererar i ett konkurrensutsatt fält och måste därför ständigt utvecklas och lära sig nya färdigheter om de vill lyckas. Fortsatt lärande är nyckeln, och detta är anledningen varför säljare hela tiden måste hitta nya platser att ta in ny information på, oavsett om det är ett utbildningsprogram, en coachnings session eller en kunskapsdatabas. Det handlar inte längre om att Alltid stänga affärer, nu handlar det om att Alltid lära sig något nytt.

Rulla till toppen