säljblogg

Internettrender 2018

3 av 5 blandar arbetstid med privatliv

Årets rapport från iis är här – Svenskarna och internet 2018

”Nästan alla som arbetar i Sverige använder internet på arbetet, alltifrån hela dagarna till någon gång ibland. Och ju högre utbildning, desto mer surfande på jobbet. För en majoritet har internet förändrat var gränserna går mellan arbetet och privatlivet.”

Nya vanor…

7 av 10 arbetar uppkopplat hemifrån och hela 61 procent av svenskarna mixar arbetstid med privatliv. Lägst antal mixare finns bland de yrkesområden som är mest fysiskt rörliga och där de anställda i låg utsträckning använder devicer med surfmöjlighet i det dagliga arbetet, så som inom hotell/restaurang, vård, industri och transport.

Inte helt oväntat är det inom It och kommunikation som vi hittar de flesta mixarna, där hela 84 procent har för vana att både jobba uppkopplat ifrån hemmet och göra uppkopplade privata ärenden från arbetsplatsen. I de branscher där internetanvändningen på arbetsplatsen är högre än genomsnittet är, naturligt nog, också vanan bland de anställda att mixa tiden för arbete och privatliv större.

…möts av nya metoder

Vad innebär svenskarnas förändrade beteendemönster för oss inom försäljning och marknad B2B? Vårt svar är att det egentligen inte innebär något alls. Inom den digitala kommunikationsbranschen har vi länge belyst vikten av att sätta mottagaren av kommunikationen i centrum, oavsett om vi pratar B2B eller B2C. När vi betraktar våra leads inte bara som företagsnamn och titel, utan klär dem med personas blir de mänskliga. Och med människor är det naturligt att kommunicera när det är relevant.

För att förstå begreppet relevans i den digitala kommunikationen kan vi jämföra med ordet naturligt i den fysiska världen. Det är naturligt att fråga om turisten på gatan som tittar på kartan behöver hjälp att hitta rätt. Det är naturligt att erbjuda mötesdeltagarna i konferensrummet kaffe. Det är naturligt att fråga besökaren i butiken om hen letar efter något speciellt. Men det är varken naturligt eller effektivt att göra det 30 minuter för tidigt eller för sent. Därför är också tajmingen avgörande för relevansen. Då spelar det ingen roll om det är före eller efter kontorstid, om det är vardag eller helg. För att driva en sälj- och marknadsprocess på köparens villkor behöver vi hitta metoder som gör oss tillgängliga för kommunikation när köparen vill kommunicera. Vi kallar det för Smartbound Marketing.

Ledig eller upptagen? Över hälften är varken eller

När vi planerar sälj- och marknadsaktiviteter följer vi ofta kalenderårets rytm. Vi drar ner på tempot under jul och högsommar för att allokera våra resurser till de så kallade affärsdrivande högsäsongerna. Men vad innebär det när allt fler mixar inte bara sin vardag, utan även sin semester? Hela 53 procent av de som arbetar uppkopplat läser sina jobbmejl under semestern. Det är alltså över hälften av din målgrupp som är semstermixare.

För att möta mixarna på deras premisser behöver även vi mixa våra kommunikationsvägar och tillgänglighet. Vi behöver använda metoder som är anpassade både efter mixare och efter de nya möjligheter nya tekniker ger oss. Vi behöver hitta balansen mellan inbound och outbound. På ProToSell kallar vi det för Smartbound. Konceptet för att mixa sälj och marknadsföring för mätbara resultat.

 

Rulla till toppen