Försäljning – trender och tips

Vi tar upp allt som rör försäljning, kommande trender och tipsar

Affärsstrategier
säljblogg

Affärsstrategier inom försäljning och marknad 2024

Upptäck Rapporten Nordic Business Pioneers. Välkommen till Protosells senaste blogginlägg, där vi gör en djupdykning i resultaten från vår senaste marknadsundersökning bland nordiska beslutsfattare. I en värld av osäkerhet och snabba förändringar har vi avslöjat de framstående strategierna inom försäljning och marknad som präglar affärslandskapet för 2024.

Taktiska vägval inom affärsstrategier i en turbulent omvärld:

I skuggan av geopolitisk turbulens och hotet om recession agerar nordiska beslutsfattare som ständiga väktare av företagsvärldens hemligheter. Våra insikter avslöjar hur deras taktiska förmågor blir allt viktigare i en komplex affärsmiljö.

Orderingångsanalys 2023:

Hur såg företagens orderingång och efterfrågan ut i slutet av 2023? Våra resultat tyder på en utmanande period, där majoriteten av respondenterna indikerar en nedåtgående trend. Vi analyserar komplexa faktorer som påverkar företagens förmåga att upprätthålla tillväxt.

Strategisk Anpassning 2023 och Framåt:

För många företag har 2023 varit ett år av utmaningar, och vi utforskar behovet av strategisk anpassning och innovativt tänkande för att förbli konkurrenskraftiga i en snabbt föränderlig ekonomi. Hur balanserar företagsledare stabilitet med flexibilitet för att möta de komplexa utmaningarna?

Här laddar du ner den fullständiga rapporten med insikter som pdf

Affärsstrategier
Ladda ner och läs i lugn och ro vår marknadsundersökning om affärsstrategier inom sälj och marknad 2024

Personlig Försäljning 2024:

Hur viktig kommer personlig försäljning att vara 2024? Våra insikter pekar på att trots den ökande digitaliseringen fortsätter personlig försäljning att vara av avgörande betydelse. Vi utforskar hur säljare kan bli strategiska rådgivare och skapa förtroendefulla relationer i en digital era.

Förändringar i Produkt- och Tjänsteutbud:

Vi analyserar företagens konservativa inställning till förändringar i produkt- och tjänsteutbudet, och hur detta kan påverka deras anpassningsförmåga i en snabbt föränderlig marknad. Hur balanserar företag stabilitet med nödvändiga justeringar för att möta marknadens krav?

AI i Försäljning och Marknadsföring:

Vår rapport granskar användningen och planerna för Artificiell Intelligens (AI) inom försäljning och marknadsföring. Vi diskuterar de försiktiga stegen mot implementering och hur företag kan optimera resurser för att möta förändringarna i försäljnings- och marknadslandskapet.

Utmaningar och Möjligheter för 2024:

Vi avslutar med att belysa de utmaningar företag står inför under 2024 och hur de kan balansera tillväxtambitioner med realistiska bedömningar av marknadsförutsättningar. Våra insikter ger en vägledning för företagsledare att navigera framgångsrikt i en föränderlig affärsmiljö.

Protosells rapport Nordic Business Pioneers 2024 ger unika perspektiv på nordiska affärsstrategier. Ladda ner rapporten och bli inspirerad inför det kommande året. För att få mer djupgående insikter och hålla dig uppdaterad om affärstrender, följ vår blogg eller LinkedIn och dela gärna detta inlägg!

Om undersökningen:

Protosell har genomfört en omfattande marknadsundersökning bland nordiska beslutsfattare mellan september och november 2023. Genom att skapa en mångsidig och representativ urvalsgrupp har vi strävat efter att erbjuda djupgående förståelse för nordiska marknadstrender och affärsutmaningar. Och denna vill vi såklart dela med oss av till er. Ladda ner den här ovan, och läs den i lugn och ro. Dela den gärna med dina kollegor och andra kontakter. 

 

Låt oss tillsammans utforska och analysera de strategiska övervägandena för 2024!

Vill du komma i kontakt med en av våra rådgivare direkt? Här kan du Kontakta Oss – öka Din Försäljning (protosell.se) för ett samtal om hur våra B2B tjänster hjälper er att nå era mål för 2024 och framåt.
Behöver ert företag en strategisk partner för att expandera och/eller göra market entry i norra Europa? Då kan även Global Sales House (som är en del av Protosell-gruppen) vara rätt val framåt. Vill du veta mer om Global Sales House eller komma i kontakt med rätt person, så besök hemsidan
 Global Sales House – globalsaleshouse.com 

#NordiskaAffärsstrategier #Marknadsundersökning #Framgång2024 #ProtosellInsights #försäljningstips #AI #Nordiskamarknaden #Nordicbusiness

Affärsstrategier inom försäljning och marknad 2024 Läs mer »

marknadsföringstips
säljblogg

5 marknadsföringstips

I dagens osäkra ekonomiska landskap står företag inför utmaningen att uppnå framgång under en lågkonjunktur. För B2B-marknadsförare innebär detta en unik uppsättning både hinder och möjligheter. Trots osäkerheterna finns det strategier som kan hjälpa företag att blomstra även i svåra tider. I den här bloggposten kommer vi att utforska fem väsentliga tips för effektiv B2B-marknadsföring i en lågkonjunktur. Vi delar med oss av våra 5 bästa tips här från oss på Protosell.

marknadsföringstips

Våra topp 5 marknadsföringstips under lågkonjunktur

1. Fokusera på värdeskapande

I en lågkonjunktur blir värdeerbjudandet ännu viktigare. B2B-köpare är alltmer försiktiga med sina utgifter, och de vill försäkra sig om att varje investering ger konkret värde. Anpassa ditt marknadsföringsmeddelande för att framhäva de specifika sätten din produkt eller tjänst kan lösa deras problem, öka effektiviteten eller skapa kostnadsbesparingar. Ge verkliga fallstudier och vittnesmål som visar den positiva effekten din lösning har haft på andra företag. Gör din research och bevaka omvärlden noga för att kunna leverera det din kund behöver.

2. Bygg strategiska partnerskap

Samarbete är ett kraftfullt verktyg i en utmanande ekonomi. Identifiera kompletterande företag inom din bransch och utforska partnerskapsmöjligheter. Genom att kombinera krafterna kan ni erbjuda paketerade lösningar eller gemensamma kampanjer som appellerar till delade målgrupper. Strategiska partnerskap utökar inte bara din räckvidd utan visar också engagemang för innovation och problemlösning, vilket kan öka din trovärdighet i potentiella kunders ögon. Att tänka utanför boxen kan ibland vara en nyckel till framgång.

3. Utnyttja digital marknadsföring:

Det digitala landskapet erbjuder ett kostnadseffektivt sätt att nå din målgrupp även i en lågkonjunktur. Använd riktad online-annonsering, innehållsmarknadsföring och sociala medier för att behålla en stark online-närvaro. Överväg att arrangera webbinarier, workshops eller virtuella evenemang som visar upp din kompetens och ger värdefulla insikter till dina potentiella kunder. Positionera ditt varumärke som en ledande expert inom din bransch genom att konsekvent leverera högkvalitativt och relevant innehåll. 

4. Optimera kundrelationer

Befintliga kunder är en guldgruva, särskilt i svåra ekonomiska tider. Fokusera på att vårda och stärka dessa relationer för att främja återkommande affärer och rekommendationer. Erbjud personlig support och skräddarsydda lösningar som visar ditt engagemang för deras framgång. Överväg lojalitetsprogram, specialerbjudanden eller exklusivt innehåll som belönar fortsatt partnerskap. Nöjda kunder kan bli förespråkare för ditt varumärke och hjälpa dig att generera nya leads genom mun-till-mun-rekommendationer.

5. Flexibla pris- och betalningsalternativ:

I en lågkonjunktur söker företag ofta sätt att hantera likviditeten mer effektivt. Erbjud flexibla prismodeller och betalningsalternativ som överensstämmer med dina klients ekonomiska situationer. Prenumerationsbaserade modeller, prisstrukturer i olika nivåer eller uppskjutna betalningsplaner kan göra dina erbjudanden mer tillgängliga och attraktiva. Var transparent om dina priser och kommunicera det värde dina kunder kommer att få över tid

Extra marknadsföringstips

Titta tillbaka och se hur du lyckats tidigare, ibland är det inte att hitta på nytt hela tiden som är best practice. Återanvänd och skapa uppdaterat material på tidigare lyckade insatser, det sparar både tid och pengar. Räkna på din budget och bestäm den smartaste vägen fram. Gör researcharbete om dina kunder om vad deras behov är just nu, undersök och leverera smarta paketerbjudanden. Att ta hjälp av externa företag för att slippa anställa och få professionell hjälp snabbt och effektivt kan vara både tids och ekonomiskt fördelaktigt. Vi har erbjuder flera tjänster inom B2B, så vill ni veta mer är det bara att höra av er till någon av våra underbara Business Growth Advisors.

Slutsatsen: Marknadsföring i en lågkonjunktur kräver en strategisk och anpassningsbar metod. Genom att fokusera på värdeskapande, bygga partnerskap, utnyttja digital marknadsföring, optimera kundrelationer och erbjuda flexibla priser kan företag positionera sig för framgång även när ekonomiska förhållanden är utmanande. En proaktiv och kundcentrerad inställning kan vara nyckeln till att inte bara överleva, utan också att blomstra under dessa omständigheter. Hoppas våra marknadsföringstips kan komma till nytta för er. Missa inte vårt blogginlägg 5 Misstag Säljorganisationer Gör Under Lågkonjunktur

5 Marknadsföringstips under lågkonjunktur Läs mer »

lågkonjunktur
säljblogg

5 Misstag säljorganisationer gör under lågkonjunktur

Under lågkonjunktur blir konkurrenterna mer defensiva och de modigaste och smartaste företagen inser att det är den bästa tiden att satsa på försäljningen. Det är under dessa utmanande ekonomiska förhållanden som möjligheterna att erövra marknadsandelar och bygga långsiktiga kundrelationer blir som mest gynnsamma. Genom att vara proaktiv, anpassa din strategi och erbjuda exceptionellt värde kan ditt företag skapa en stark grund för framtida tillväxt.
Låt inte lågkonjunkturen bli ett hinder, utan en plattform för att skina och överträffa förväntningarna.
lågkonjunktur

5 vanligaste misstagen under lågkonjuktur

I artikeln berättar vi om de fem vanligaste misstagen som företag gör under lågkonjunktur och hur du kan undvika dem:

  1. Minskad marknadsföring och reklam: Under lågkonjunktur är det vanligt att företag minskar sin marknadsföringsbudget och drar ner på sina kampanjer. Detta kan leda till en minskad synlighet och exponering för företaget, vilket i sin tur påverkar leadsgenereringen negativt. Istället bör du överväga att omstrukturera er marknadsföring och investera i kostnadseffektiva kanaler och strategier för att nå ut till potentiella leads.
  2. Ofullständig eller inaktuell målgruppsanalys: Att ha en tydlig och korrekt identifierad målgrupp är avgörande för framgångsrik leadsgenerering. Under lågkonjunktur kan marknadstrender och köpbeteenden förändras, vilket innebär att ni måste uppdatera er målgruppsanalys och anpassa strategin därefter. Att inte ta hänsyn till dessa förändringar kan resultera i att ni går miste om relevanta leads.
  3. Brister i online-närvaro och digital marknadsföring: I dagens digitala tidsålder är en stark online-närvaro och effektiv digital marknadsföring avgörande för att generera leads. Företag som inte har en välfungerande webbplats, en relevant närvaro i sociala medier och en strategi för sökmotoroptimering kan missa möjligheter att locka och konvertera leads. Det är viktigt att ha en robust digital strategi och använda olika onlinekanaler för att synas och attrahera potentiella kunder.
  4. Otillräcklig leadsgenerering och konjunkturanpassade erbjudanden: Under lågkonjunktur blir potentiella kunder mer försiktiga med sina inköp och kräver mer värde och fördelar för att överväga att bli kunder. Om ni inte kan erbjuda konjunkturanpassade erbjudanden kan det vara svårt att generera leads. Alltså bör ni noggrant analysera och anpassa era erbjudanden för att locka och engagera potentiella kunder även under lågkonjunktur.
  5. Bristfällig uppföljning av leads: När leads väl har genererats är det viktigt att följa upp och inte dröja med återkoppling eller förslag på nästa steg. Under lågkonjunktur är det vanligt att företag missar eller försummar leads på grund av personalbrist eller överbelastning. Genom att inte ha en strukturerad och effektiv process för uppföljning och leadshantering kan ni förlora potentiella affärsmöjligheter. Under tuffa tider är det extra viktigt att ha tydliga riktlinjer och system för att följa upp och vårda leads genom hela säljprocessen.

Grattis till initiativet att optimera dina strategier för att generera leads, även under utmanande ekonomiska tider! Genom att undvika dessa fem vanliga misstag och fokusera på att skräddarsy din marknadsföring, analysera din målgrupp, etablera en stark online närvaro, utveckla övertygande erbjudanden och använda effektiva metoder för att generera leads, förbereder du dig för framgång. Kom ihåg att utmaningar ofta skapar innovationer och möjligheter och genom att närma dig detta hinder med en positiv attityd och en vilja att anpassa dig, kan du skapa betydande resultat. Med beslutsamhet och hårt arbete kommer dina ansträngningar att bära frukt och ditt företag kommer att blomstra. Fortsätt det fantastiska arbetet!

5 Misstag säljorganisationer gör under lågkonjunktur Läs mer »

boost your sales
säljblogg

Should you be using outreach and telemarketing B2B to boost your sales?

B2B Telemarketing and outreach are popular sales techniques used by many innovative companies to increase their sales. These techniques involve reaching out to potential customers directly through phone calls, emails, or other forms of communication. Here are some of the ways you can get inspired of how innovative companies are using telemarketing and outreach to boost their sales:

boost your sales

7 tactics to boost your sales 2023

Personalized outreach:

Companies are using telemarketing and outreach to personalize their sales pitches. This can include using the customer’s name, addressing their specific pain points or needs, and tailoring their product or service offerings to the customer’s unique situation.

Multi-channel outreach:

Cutting edge-companies are using multiple channels to reach out to potential customers, including phone calls, email, social media, and chatbots. This approach ensures that the company’s message is reaching customers through the channels they prefer, making it more likely that they will engage with the company and consider its products or services.

Data-driven outreach:

In 2023 there is no other way than utilising data to identify potential customers and to personalize the outreach efforts. This can include analysing customer behaviour, purchasing history, and other data to create targeted outreach campaigns that are more likely to be successful.

Sales automation:

There are a number of sales automation tools to streamline your outreach efforts and increase your efficiency. This can include using chatbots to engage with customers and provide them with relevant information, as well as using automated email campaigns to follow up with potential customers and move them closer to a sale.

Collaborative outreach:

Many innovative companies are using outreach as a collaborative effort between sales and marketing teams. This can involve marketing teams creating content and campaigns that are specifically designed to generate leads, and sales teams using telemarketing and other outreach methods to follow up with those leads and convert them into customers.

Customer feedback:

Using telemarketing and outreach as a way to gather feedback from customers is very powerful. This can include asking customers for their opinions on the company’s products or services, as well as using customer feedback to improve the outreach efforts and tailor the offerings to better meet customer needs.

Relationship building:

Last but not least, a lot of organisations are using telemarketing and outreach as a way to build relationships with potential customers. This can include engaging with customers on a personal level, providing them with useful information, and following up with them regularly to maintain a connection and build trust

Want to learn more? Connect with the Protosell team today

At Protosell our slogan is ”Connecting good people with good business” and our B2B services is part of a dream to help customers reaching their goals. 

7 tactics to boost your sales Läs mer »

Rulla till toppen