säljblogg

Varför extern mötesbokning?

Att boka möten kan vara en utmanande uppgift, men oroa dig inte, det finns en lösning! Att anställa externa mötesbokare kan ge expertis och beprövade metoder till ditt team, vilket resulterar i framgångsrika möten. Kalla samtal till potentiella kunder kräver en särskild uppsättning färdigheter, såsom att väcka intresse, bygga förtroende och visa personlighet. Detta är där en kvalitetsmötesbokare excellerar! Genom att använda outsourcing kan säljteam fokusera på sina kärnansvar att sälja och vårda befintliga kunder. Låt externa mötesbokare ta hand om schemaläggningsprocessen så att ditt team kan fokusera på att slutföra affärer och växa ditt företag. Omfamna kraften i outsourcing och börja uppnå exceptionella resultat i dina möten idag.

mötesbokning extern 5 fördelar

Genom att etablera en nära dialog och uppnå förståelse för kunden och deras tjänster kan vi säkra högkvalitativa och väl etablerade möten. Denna metod säkerställer den bästa möjliga upplevelsen för alla parter involverade.

Kontakta en av våra Business Growth Advisors

Effektivisera din tidtabell och använd dig av extern mötesbokning.

Bokning av möten är vår kärnverksamhet. På Protosell är vi dedikerade till att hjälpa dig att få dröm-kunderna att bli intresserade av att träffa dig. Vi strävar efter att se till att ditt möte är av världsklass. Med våra dedikerade och erfarna mötesbokare, grundlig segmentering, kalenderoptimering och bekräftelseroutiner lämnar vi inget åt slumpen för att ge dig det bästa möjliga resultatet. Under över 20 år har vi finslipat våra färdigheter och samlat omfattande kunskap om den hemliga formeln bakom framgångsrika kundmöten i alla branscher. Våra metoder är byggda på denna kunskap, vilket gör oss till en ledare inom området för mötesplanering och kundrelationer. Läs mer om vår tjänst mötesbokning. 

5 fördelar med extern mötesbokning

1. Kostnadsbesparing
Genom att outsourca dina mötesbokningar kan du undvika att tilldela interna resurser och utrustning. Företaget du väljer kommer att hantera all administration relaterad till telefoni, rapportering till försäljningsteamet, kalenderbokningar och mer. De kommer att ha särskilt utbildad personal för att säkerställa att du kan fokusera på affärerna eftersom de tar hand om att boka möten med dina ideala kunder.

2. Förbättrar och samlar värdefull data
Varje möte bokas med en prospekt som är genuint intresserade av ditt företags produkter eller tjänster. Vår mötesbokare utnyttjar experterna tekniker för att analysera och samla in data och presenterar det för våra värdefulla kunder. Med förmågan och förståelsen att samla in denna information ger vi tydliga insikter i hur marknaden svarar på ditt budskap och erbjuder potentialen att justera affärsstrategier efter det.

3. Öka din säljtidsintervall
Genom att den externa byrån fokuserar på att planera möten för ditt säljteam kan säljarna nu koncentrera sig på att göra det de är bäst på – att sälja produkten/tjänsten. Statistik visar att säljare i genomsnitt spenderar 35%* av sin tid på prospektering och att skapa nya affärsmöjligheter. Denna tid kan nu bli frigjord för att driva försäljningen och sluta affärer.

4. Nå ut med ditt varumärke
I alla dialoger som vi för gentemot din målgrupp, ökar vi kännedom, kunskap och uppfattning kring ditt företag och varumärke.  Vid expandering till nya geografiska områden så kan en duktig extern byrå göra en kartläggning och hjälpa till med målgruppsurvalet innan man expanderar – för att säkerställa intresse och samla in relevant data. 

5. En förlängd arm till  Sälj- och marknadsorganisationen.
Som extern mötesbokare så är man i nära kontakt med säljarna inom er organisation. Många gånger har mötesbokaren ”örat mot marken” när det kommer till att hitta röda trådar inom målgruppen. Hen märker även om marknaden står inför ett skifte gällande produkter / tjänster inom ert område. Det kan konkret vara en konkurrent som har tagit marknadsandelar genom ett visst erbjudande. Eller att det finns särskilda utmaningar inom en viss geografi och då kan sälj och marknadsorganisationen agera och köra igång riktade budskap tillsammans med mötesbokning.

Rulla till toppen