google-site-verification=yLp-d8UuJdQSq6J-_GkWiR3QHI20biE6GcrQwpk5IbA

Varför extern mötesbokning?

mötesbokning extern 5 fördelar

Att i nära dialog lära känna kunden och deras tjänster ger oss de bästa förutsättningarna att boka kvalitativa välförankrade möten

Att boka möten är resurskrävande och något av en konstform. Därför är det bra att ta in externa mötesbokare som med sin yrkesvana och beprövade metoder ger er bra möten. När man prospekterar med kalla samtal behöver man tidigt väcka engagemang, skapa förtroende och visa personlighet. Det är detta en kvalitativ mötesbokare gör bäst.

De flesta säljorganisationer behöver tid att fokusera på själva försäljningen och på befintliga kunder och då kan extern mötesbokning vara en bra lösning.

5 fördelar med extern mötesbokning

1. Minskade kostnader
Genom att lägga ut din mötesbokning behöver du inte allokera resurser eller utrustning internt. Företaget du väljer kommer att stå för all administration kring telefoni, rapportering till säljteamet, kalenderinbokningar m.m.  De kommer att ha tilldelad personal och se till att du får bokade möten med dina drömkunder så att du kan fokusera på affären. 

2. Förbättrar och samlar in värdefull data
Varje möte bokas med prospekts som är genuint intresserade av ditt företags produkter eller tjänster.  Mötesbokaren analyserar och samlar in data som rapporteras till dig som kund. Att ha förmåga och förståelse för att samla in denna information kan ge tydliga indikationer hur marknaden svarar upp just nu på ert budskap, och ger er möjlighet att justera i er affärsstrategi. 

3. Öka din säljtid 
Under tiden som den externa byrån fokuserar på att boka in möten till era säljare så kan säljaren göra det som hen gör bäst – att sälja produkten /tjänsten. Statistik visar att en säljare i snitt lägger 35%* av sin tid på prospektering och nykundsbearbetning. Denna tid kan nu frigöras till att bara driva själva affären.

4. Nå ut med ditt varumärke
I alla dialoger som vi för gentemot din målgrupp, ökar vi kännedom, kunskap och uppfattning kring ditt företag och varumärke.  Vid expandering till nya geografiska områden så kan en duktig extern byrå göra en kartläggning och hjälpa till med målgruppsurvalet innan man expanderar – för att säkerställa intresse och samla in relevant data. 

5. En förlängd arm till  Sälj- och marknadsorganisationen.
Som extern mötesbokare så är man i nära kontakt med säljarna inom er organisation. Många gånger har mötesbokaren ”örat mot marken” när det kommer till att hitta röda trådar inom målgruppen. Hen märker även om marknaden står inför ett skifte gällande produkter / tjänster inom ert område. Det kan konkret vara en konkurrent som har tagit marknadsandelar genom ett visst erbjudande. Eller att det finns särskilda utmaningar inom en viss geografi och då kan sälj och marknadsorganisationen agera och köra igång riktade budskap tillsammans med mötesbokning.


*Enligt Forbes Media LLC ” Why sales Reps Spend So Little Time Selling” 

Rulla till toppen