säljblogg

Dayspring
+ Protosell

Dayspring är konsultbolaget som vill skrota gamla vanor och föråldrade attityder som machokultur, slöseri
 och ren egoism inom samhällsbyggnadsbranschen. Vi fick en stund med Claes Rudenholm, VD Dayspring Malmö.

Hej Claes, berätta lite om Dayspring och din roll där.

Dayspring är ett konsultbolag verksamt inom samhällsbyggnadsbranschen, vi hjälper fastighetsägare att bygga nytt eller bygga om, renovera och utveckla fastigheter för bostäder, kontor eller annan verksamhet.

I Malmö är vi relativt okända till skillnad från i Göteborg där moderbolaget, med rötterna i fastighetsbranschen sedan 80-talet, finns. Som VD på Dayspring Malmö sedan två år tillbaka har jag stort fokus på att ytterligare etablera oss som en samarbetspart för alla som vill verka för ett hållbart samhällsbyggande.

 

Vad var syftet mer er initiala kontakt med Protosell?

Vi ville hitta någon som kunde hjälpa oss att nå ut till nya potentiella kunder.

Dayspring Claes Rudenholm

Claes Rudenholm – VD Dayspring Malmö

Vad var det som gjorde att ni valde Protosell?

Dels ett upplägg som möjliggjorde en snabb uppstart till en rimlig kostnad med en inledande ”testperiod” för att sedan utvärdera och fatta beslut om fortsatt samarbete.

Dels för att vi kände att PTS förstod skillnaden mellan att sälja kvalificerade konsulttjänster och dammsugare. Och vi kände också att det fanns kunskap och engagemang för att sätta sig in i och förstå oss och vår bransch.

 
Vilka tycker ni är de största fördelarna med Protosell som samarbetspartner?

Just förmågan att förstå vad vi kan och vill erbjuda och vilka potentiella kunder vi vill få kontakt med.

 

Har ni några mätbara resultat som ni kan dela med er av?

Mötena ledde till ett antal konkreta förfrågningar och affärer. Men även i de fall mötet inte slutade med anbud eller affär gav det oss väldigt mycket, många bra samtal och en god inblick i hur marknaden ser ut och vad som är på gång. Samtidigt fick vi ut vårt budskap till potentiella kunder som tidigare inte visste vad vi kunde erbjuda, tack vare alla möten har vi utökat vår kundkontaktyta avsevärt och lagt en bra grund till framtida samarbeten och affärer.

 

Rulla till toppen