säljblogg

Comma Reputation Management
+ Protosell

Merja är specialiserad på varumärkesfrågor och krishantering på Comma.  Hon har lång journalistisk erfarenhet som programledare och redaktör på Sveriges Radio och Sveriges Television.  Vi var nyfikna på hur Comma har upplevt vårt samarbete,  sedan vi drog igång 2019.

Hej Merja, berätta lite om Comma och din roll där.

Jag är partner och Senior Advisor på Comma, en kommunikationsbyrå som grundades samma år som Facebook, 2004. Vi är en kommunikationsbyrå som fokuserar på Reputation Management, det vill säga att bygga, bevara och återupprätta ett gott anseende. Hur ditt företag uppfattas betyder allt. Anseendet står i direkt relation till din affär och för att kunna behålla din position måste du underhålla det löpande. Våra kunder finns inom många olika branscher. Vi vet att ett gott anseende leder till framgång – det går dessutom att mäta och följa upp anseendet.

Jag är också säljansvarig och så kan du höra mig i vår egen podd, Commapodden, där vi intervjuar aktuella och spännande gäster som pratar om krishantering, hållbarhet och Reputation Management.

 

Vad var syftet mer er initiala kontakt med Protosell?

I samband med att vi för några år sedan intensifierade vårt säljarbete så tittade vi på att samarbeta med en extern part. För en mellanstor byrå som Comma är det värdefullt med en extra dedikerad resurs som har rätt kompetens inom säljområdet. 

Vi har bland annat utvecklat en ny krisapp, Crisis Pilot, som vi har framgång med. Den är ett bra verktyg i krisarbetet och har givit oss flera uppdrag. Vi har även nyligen introducerat en ny metod i Sverige, Reputation&Trust-undersökningen, för att kunna mäta och följa upp ett företags eller en organisations anseende och hur det påverkar intressenternas beteende. Vi genomför undersökningen årligen och vi kan då se trender både hos enskilda företag och branscher. Detta är ytterligare ett verktyg som stödjer vårt arbete och ger våra kunder mervärde. Protosell har givit oss många leads som vi nu följer upp. Vi ser dem som en naturlig del i vår marknadsbearbetning.

 

Merja på Comma Reputation Management

Merja Metell Suomalainen – Partner och Senior Advisor på Comma.

Vad var det som gjorde att ni valde Protosell?

Vi tittade på flera olika alternativ och samtidigt fick vi en rekommendation om en aktiv och kompetent säljpartner, och det visade sig stämma.

Prissättning var också en avgörande faktor, att den är baserad på genomförda kundmöten i utvalda kundsegment. 

Vilka tycker ni är de största fördelarna med Protosell som samarbetspartner?

Det finns många fördelar. Lyhörda och supertrevliga medarbetare, att de ser möjligheter och gärna bidrar till att fortsätta utveckla säljprocessen. Prissättningen.

 

Har ni några mätbara resultat som ni kan dela med er av?

Vi har fått många möten som vi genomfört i hög takt och på det sättet nått nya kundsegment i samarbetet med Protosell. Det har också givit oss fler leads och kvalificerade prospects. Efter att ha använt flera andra samarbetspartners kan vi lugnt säga att av de möten som Protosell har bokat har en övervägande majoritet varit givande. Det har varit mer rätt personer som har förstått vad det handlar om. Det betyder inte alltid att mötet leder till affär men att förutsättningarna har varit väldigt goda. 

 

Rulla till toppen