Kundcase

dayspring
säljblogg

Dayspring
+ Protosell

Dayspring är konsultbolaget som vill skrota gamla vanor och föråldrade attityder som machokultur, slöseri
 och ren egoism inom samhällsbyggnadsbranschen. Vi fick en stund med Claes Rudenholm, VD Dayspring Malmö.

Hej Claes, berätta lite om Dayspring och din roll där.

Dayspring är ett konsultbolag verksamt inom samhällsbyggnadsbranschen, vi hjälper fastighetsägare att bygga nytt eller bygga om, renovera och utveckla fastigheter för bostäder, kontor eller annan verksamhet.

I Malmö är vi relativt okända till skillnad från i Göteborg där moderbolaget, med rötterna i fastighetsbranschen sedan 80-talet, finns. Som VD på Dayspring Malmö sedan två år tillbaka har jag stort fokus på att ytterligare etablera oss som en samarbetspart för alla som vill verka för ett hållbart samhällsbyggande.

 

Vad var syftet mer er initiala kontakt med Protosell?

Vi ville hitta någon som kunde hjälpa oss att nå ut till nya potentiella kunder.

Dayspring Claes Rudenholm

Claes Rudenholm – VD Dayspring Malmö

Vad var det som gjorde att ni valde Protosell?

Dels ett upplägg som möjliggjorde en snabb uppstart till en rimlig kostnad med en inledande ”testperiod” för att sedan utvärdera och fatta beslut om fortsatt samarbete.

Dels för att vi kände att PTS förstod skillnaden mellan att sälja kvalificerade konsulttjänster och dammsugare. Och vi kände också att det fanns kunskap och engagemang för att sätta sig in i och förstå oss och vår bransch.

 
Vilka tycker ni är de största fördelarna med Protosell som samarbetspartner?

Just förmågan att förstå vad vi kan och vill erbjuda och vilka potentiella kunder vi vill få kontakt med.

 

Har ni några mätbara resultat som ni kan dela med er av?

Mötena ledde till ett antal konkreta förfrågningar och affärer. Men även i de fall mötet inte slutade med anbud eller affär gav det oss väldigt mycket, många bra samtal och en god inblick i hur marknaden ser ut och vad som är på gång. Samtidigt fick vi ut vårt budskap till potentiella kunder som tidigare inte visste vad vi kunde erbjuda, tack vare alla möten har vi utökat vår kundkontaktyta avsevärt och lagt en bra grund till framtida samarbeten och affärer.

 

Dayspring Läs mer »

Comma
säljblogg

Comma Reputation Management
+ Protosell

Merja är specialiserad på varumärkesfrågor och krishantering på Comma.  Hon har lång journalistisk erfarenhet som programledare och redaktör på Sveriges Radio och Sveriges Television.  Vi var nyfikna på hur Comma har upplevt vårt samarbete,  sedan vi drog igång 2019.

Hej Merja, berätta lite om Comma och din roll där.

Jag är partner och Senior Advisor på Comma, en kommunikationsbyrå som grundades samma år som Facebook, 2004. Vi är en kommunikationsbyrå som fokuserar på Reputation Management, det vill säga att bygga, bevara och återupprätta ett gott anseende. Hur ditt företag uppfattas betyder allt. Anseendet står i direkt relation till din affär och för att kunna behålla din position måste du underhålla det löpande. Våra kunder finns inom många olika branscher. Vi vet att ett gott anseende leder till framgång – det går dessutom att mäta och följa upp anseendet.

Jag är också säljansvarig och så kan du höra mig i vår egen podd, Commapodden, där vi intervjuar aktuella och spännande gäster som pratar om krishantering, hållbarhet och Reputation Management.

 

Vad var syftet mer er initiala kontakt med Protosell?

I samband med att vi för några år sedan intensifierade vårt säljarbete så tittade vi på att samarbeta med en extern part. För en mellanstor byrå som Comma är det värdefullt med en extra dedikerad resurs som har rätt kompetens inom säljområdet. 

Vi har bland annat utvecklat en ny krisapp, Crisis Pilot, som vi har framgång med. Den är ett bra verktyg i krisarbetet och har givit oss flera uppdrag. Vi har även nyligen introducerat en ny metod i Sverige, Reputation&Trust-undersökningen, för att kunna mäta och följa upp ett företags eller en organisations anseende och hur det påverkar intressenternas beteende. Vi genomför undersökningen årligen och vi kan då se trender både hos enskilda företag och branscher. Detta är ytterligare ett verktyg som stödjer vårt arbete och ger våra kunder mervärde. Protosell har givit oss många leads som vi nu följer upp. Vi ser dem som en naturlig del i vår marknadsbearbetning.

 

Merja på Comma Reputation Management

Merja Metell Suomalainen – Partner och Senior Advisor på Comma.

Vad var det som gjorde att ni valde Protosell?

Vi tittade på flera olika alternativ och samtidigt fick vi en rekommendation om en aktiv och kompetent säljpartner, och det visade sig stämma.

Prissättning var också en avgörande faktor, att den är baserad på genomförda kundmöten i utvalda kundsegment. 

Vilka tycker ni är de största fördelarna med Protosell som samarbetspartner?

Det finns många fördelar. Lyhörda och supertrevliga medarbetare, att de ser möjligheter och gärna bidrar till att fortsätta utveckla säljprocessen. Prissättningen.

 

Har ni några mätbara resultat som ni kan dela med er av?

Vi har fått många möten som vi genomfört i hög takt och på det sättet nått nya kundsegment i samarbetet med Protosell. Det har också givit oss fler leads och kvalificerade prospects. Efter att ha använt flera andra samarbetspartners kan vi lugnt säga att av de möten som Protosell har bokat har en övervägande majoritet varit givande. Det har varit mer rätt personer som har förstått vad det handlar om. Det betyder inte alltid att mötet leder till affär men att förutsättningarna har varit väldigt goda. 

 

Comma Reputation Management Läs mer »

Nodinite Kundcase Henrik
säljblogg

Nodinite + Protosell

Nodinite har använt sig av vår mötesbokningstjänst, och vi tog tillfället i akt att få en exklusiv intervju med Henrik Ericsson som är Nodinites affärsutvecklare.

Hej Henrik, berätta lite om Nodinite och din roll där.

Jag har jobbat i styrelsen för produktutvecklingsbolaget, Integration Business Software i Sverige AB, IBSS.
Detta är det formella bolagsnamnet, men vi kallar oss Nodinite, samma namn som vi har på vår produkt. Jag är anställd sedan 2019. Jag ansvarar bl.a. för strategier och affärsutveckling.

Vårt mål är att Nodinite ska bli det ledande verktyget för att övervaka meddelandeflöden som går genom flera applikationer och integrationer. Nodinite är ett unikt verktyg på så sätt att det kan övervaka flöden oberoende av vilken teknik som använts för integration mellan applikationer och system.

Vad var syftet mer er initiala kontakt med Protosell?

Sedan start och fram till hösten 2019 hade vi investerat lite tid på marknadsföring och försäljning. Vårt fokus var att utveckla den bästa produkten. Tack vare relationer nådde vi vissa försäljningsframgångar, bl.a. hade ca 60 stora och välkända kunder såsom Sandvik, Boliden och 12 regioner köpt in Nodinite. Då kände vi att det var dags att bli mer aktiva med avseende på försäljning. Vi behövde fylla på vår ”säljtratt” med fler kvalificerade ”leads”. Vi tittade på lite olika alternativ och kom fram till att använda oss av någon extern kompetens för att boka kundmöten

Nodinite

Henrik Ericsson, affärsutvecklare på Nodinite

Vad var det som gjorde att ni valde Protosell?

Jag kände Protosell sedan tidigare så det var en naturlig början. Inledande diskussioner var bra och prissättning baserad på genomförda kundmöten i specificerat kundsegment tilltalade oss. I vårt fall handlade det om att försöka boka möten med IT-chef, alternativt någon ansvarig för System- och Applikations-integrationer, på bolag med en omsättning över 2 MDR SEK/år.

Eftersom vi redan från start adresserat både den norska och svenska marknaden var det en fördel att Protosell även hade personer som hade norska som modersmål.

Vilka tycker ni är de största fördelarna med Protosell som samarbetspartner?

Prissättningen.
Smidiga och trevliga att jobba med.
Engagemang som bl.a. visat sig i deras intresse av att förstå vår verksamhet. Detta är ju win-win då det också ökar förutsättningar för att boka kundmöten.

Har ni några mätbara resultat som ni kan dela med er av?

Nodinite är en produkt som har relativt stor påverkan på kunders arbetsprocesser och personers arbete.
Detta är en viktig anledning till att säljcykeln är 12-18 månader, sällan kortare men ganska ofta längre.

Vi har genomfört 5-10 möten per månad, under perioden sep/okt 2019 fram till nu, med korta avbrott. Totalt ca 90 möten. Vi har som mål att 10% skall konvertera till kunder inom 12-18 månader. Än så länge är vi inte riktigt där,
men många av ”leadsen” är fortsatt aktuella. Vi har nått målet att fylla vår säljtratt med ca 90 nya potentiella kunder.

Vi har nu anställt en säljchef, Agni Cedene, som nu tagit över samarbetet med Protosell.

Vi kan varmt rekommendera Protosell för liknande uppdrag som de utfört för oss på Nodinite.

Nodinite Läs mer »

Rulla till toppen