säljblogg

Nodinite + Protosell

Nodinite har använt sig av vår mötesbokningstjänst, och vi tog tillfället i akt att få en exklusiv intervju med Henrik Ericsson som är Nodinites affärsutvecklare.

Hej Henrik, berätta lite om Nodinite och din roll där.

Jag har jobbat i styrelsen för produktutvecklingsbolaget, Integration Business Software i Sverige AB, IBSS.
Detta är det formella bolagsnamnet, men vi kallar oss Nodinite, samma namn som vi har på vår produkt. Jag är anställd sedan 2019. Jag ansvarar bl.a. för strategier och affärsutveckling.

Vårt mål är att Nodinite ska bli det ledande verktyget för att övervaka meddelandeflöden som går genom flera applikationer och integrationer. Nodinite är ett unikt verktyg på så sätt att det kan övervaka flöden oberoende av vilken teknik som använts för integration mellan applikationer och system.

Vad var syftet mer er initiala kontakt med Protosell?

Sedan start och fram till hösten 2019 hade vi investerat lite tid på marknadsföring och försäljning. Vårt fokus var att utveckla den bästa produkten. Tack vare relationer nådde vi vissa försäljningsframgångar, bl.a. hade ca 60 stora och välkända kunder såsom Sandvik, Boliden och 12 regioner köpt in Nodinite. Då kände vi att det var dags att bli mer aktiva med avseende på försäljning. Vi behövde fylla på vår ”säljtratt” med fler kvalificerade ”leads”. Vi tittade på lite olika alternativ och kom fram till att använda oss av någon extern kompetens för att boka kundmöten

Nodinite

Henrik Ericsson, affärsutvecklare på Nodinite

Vad var det som gjorde att ni valde Protosell?

Jag kände Protosell sedan tidigare så det var en naturlig början. Inledande diskussioner var bra och prissättning baserad på genomförda kundmöten i specificerat kundsegment tilltalade oss. I vårt fall handlade det om att försöka boka möten med IT-chef, alternativt någon ansvarig för System- och Applikations-integrationer, på bolag med en omsättning över 2 MDR SEK/år.

Eftersom vi redan från start adresserat både den norska och svenska marknaden var det en fördel att Protosell även hade personer som hade norska som modersmål.

Vilka tycker ni är de största fördelarna med Protosell som samarbetspartner?

Prissättningen.
Smidiga och trevliga att jobba med.
Engagemang som bl.a. visat sig i deras intresse av att förstå vår verksamhet. Detta är ju win-win då det också ökar förutsättningar för att boka kundmöten.

Har ni några mätbara resultat som ni kan dela med er av?

Nodinite är en produkt som har relativt stor påverkan på kunders arbetsprocesser och personers arbete.
Detta är en viktig anledning till att säljcykeln är 12-18 månader, sällan kortare men ganska ofta längre.

Vi har genomfört 5-10 möten per månad, under perioden sep/okt 2019 fram till nu, med korta avbrott. Totalt ca 90 möten. Vi har som mål att 10% skall konvertera till kunder inom 12-18 månader. Än så länge är vi inte riktigt där,
men många av ”leadsen” är fortsatt aktuella. Vi har nått målet att fylla vår säljtratt med ca 90 nya potentiella kunder.

Vi har nu anställt en säljchef, Agni Cedene, som nu tagit över samarbetet med Protosell.

Vi kan varmt rekommendera Protosell för liknande uppdrag som de utfört för oss på Nodinite.

Rulla till toppen