säljblogg

Vad är IP-annonsering och hur funkar det?

IP-styrd annonsering innebär att vi använder information om mottagarens ip-adress för att styra er annonsering.  IP-annonsering låter oss visa annonser till specifika företag. Men hur fungerar det egentligen?

IP-styrd annonsering

Hur fungerar IP-styrd annonsering?

Om vi börjar med det tekniska och tittar på själva bakgrunden så består din IP-adress av ett nummer som används som en typ av adress på internet med ett syfte. Att få information att komma fram till rätt mottagare. När du är online och skriver in ett domännamn så kommer du inte i kontakt med själva IP-adressen. Men bakom kulisserna sker all din kommunikation med hjälp av just ip-adresser. En IP-adress består av fyra tal separerade med punkter. Var och en av dessa fyra siffror kan variera från 0–255 ex (193.14.90.14.)
Företag har i de allra flesta fall en egen fast IP-adress som går att identifiera och koppla till företaget. Det är alltså via den här IP-adressen som vi kan rikta våra banner annonser till rätt företag i olika medier.

Fördelarna med IP-annonsering

En stor fördel med IP-annonsering är att du kan nå exakt de företag som du vill komma i kontakt med och personer som inte är tillräckligt intresserade eller tar sig tiden för att ladda ner ett till exempel whitepaper. Dessutom så når du utöver beslutsfattarna även de personer som sitter på tjänsterna där de potentiellt är de faktiska användarna av din produkt och som i sin tur kan påverka beslutsfattarna att välja just dig som potentiell leverantör.

Genom att visa annonser mot företag som du vill nå, så kan du påminna dem om både relevanta frågor och om din existens. I långa, komplexa beslutsprocesser är detta ett måste. Du kan inte lita på att företagen ska minnas dig och fördelarna med din produkt av sig själva, men får de då och då en påminnelse om er via en bannerannons så är steget att klicka sig vidare eller att lägga er på minnet inte lika stort.

Hur jobbar Protosell med IP-annonsering?

Vi börjar alltid med en ordentlig avstämning så att vi är överens om målgrupp och har ett tydligt budskap. Utefter det så skapar vår Digital Marketing Consultant ett antal banners som går i linje med er grafiska profil och lyfter ert budskap så att det blir en tydlig CTA (call to action). Som i sin tur leder den potentiella kunden till den landningssida som ni väljer. Sedan skjuter vi ut bannerannonserna mot relevanta medier. Vi jobbar kontinuerligt med a/b testning för att se vilka annonser som presterar bäst och optimerar alla annonser löpande. Vi rapporterar kontinuerligt till er, och i slutet av annonseringsperioden sammanställer vi en slutrapport som vi går igenom tillsammans.

Missa inte att läsa vårt blogginlägg om Varför extern mötesbokning som är ett väldigt bra komplement till IP-annonsering. Där tar vi upp 5 fördelar med extern mötesbokning.

Rulla till toppen