säljblogg

Ny styrelse och ledning i säljutvecklingsföretaget mobiliserar för att hjälpa företag att accelerera.

Pressrelease 2020-08-12.

Protosell, som en gång startade som ett mindre CRM-konsultbolag utvecklas nu till en bolagsgrupp med syfte att hjälpa framtidens bolag att accelerera försäljningen har nu förstärkt både styrelse och ledning med meriterade bolagsbyggare.

Företaget, som kan stoltsera med kunder som Microsoft, Siemens och snabbväxande startup-företag, har förstärkts de senaste åren. ”Vi har utvecklats till en spännande bolagsgrupp med nya affärsområden och investerat i bolag som vi tror kommer ta position inom sina nischer”, säger Karolina Wallin Brorsson, delägare och ordförande i Protosell, och fortsätter:

”Vi har under många år hjälpt bolag att transformera sin försäljning, och sett möjligheten att utöka vårt värdeskapande till att även inkludera bolag som vi investerar i.”

Under 2020 tagit man tagit flera viktiga kliv. I början av året gick Protosell in i fintech-bolaget Modern Car Group, en digital fullservice-plattform för tjänstebilsägare. Under försommaren blev det också klart att Protosell fått ensamrätten att lansera bildredigeringsappen Piranha i Norden. Under våren har företaget även etablerat en GIG-organisation vilket innebär att delar av teamet numera utgår från Italien och Schweiz.

När styrelse och ledning förstärkts, är det för att utveckla företagsgruppen och fortsätta växa på den nordiska och tyska marknaden.

I bolagets strategi att hjälpa företag att öka försäljningen på den nordiska och tyska marknaden blir god bolagsstyrning centralt för att ta rätt affärsbeslut och genom rätt prioriteringar, och här är jag mycket glad för den förstärkning vi fått, säger Karolina Wallin Brorsson, delägare i företaget.

Styrelsen består av följande personer:

Adnan Krso – Adnan är en meriterad ledare inom organisations-och affärsutveckling med starkt fokus på digital transformation. Adnan har varit COO Norden för Resurs Bank, CDO på Öresundskraft, Digital management expert på Consid samt Vice VD på Protosell.

Björn Olofsson – Björn har 25 års erfarenhet inom IT och Management Consulting från Accenture, Acando och Business Sweden, och är VD och delägare i bolaget Sofigate AB, och är ledamot i styrelsen för Fundler. Fundler är i fintech-branschen och sysslar med robotrådgivning för kapital och pensioner.  Björn har en inriktning mot digitalisering, internationalisering och affärsutveckling. Branschfokus ligger inom IT/Telekom, Läkemedel/Medicinteknik, Retail och Serviceorganisationer. Björn har en bred internationell erfarenhet efter flera år i USA, England, Mellanöstern och Europa.

Ingvar Brorsson – Ingvar Brorsson – Ingvar var en av de första att ta examen som systemvetare vid Universitetet i Lund och har därefter haft en karriär på ledande positioner i svenska och utländska IT-konsultbolag. Ingvar har under många år arbetat med marknadsföring och försäljning av dataprogram och konsulttjänster i Europa, USA, Canada och Brasilien. Ingvar är delägare i Protosell och var den som startade bolaget 1999.

Per Söderström – Per Söderström har en gedigen karriär på ledande positioner. Efter 10 år på amerikanska IDG på 90-talet byggde han som VD upp bemanningskoncernen Resurs Bemanning där bl. a. IT-Resurs ingick, och där bolaget gick från 45 till 300 MSEK i omsättning och med en marknadsnotering på OMX/First North. Koncernen såldes 2012 till Wise Group. Därefter har han verkat som Sverige-VD i amerikanska konsultbolaget Hudson samt varit med och utvecklat IT-konsultbolaget Lexicon IT-konsult och Human IT. Sedan 2016 är Per egen och arbetar som oberoende rådgivare åt ägarledda bolag, bl. a. genom medverkan i styrelsearbete samt en del investeringar utöver strategiska och operativa insatser. Idag är han engagerad i ett 10-tal bolag samt även inom Almi, Connect och StyrelseAkademien.

Karolina Wallin Brorsson – Karolina Wallin Brorsson har sedan 2004 varit delägare och VD i Protosell, och är även bolagets ordförande. Utöver engagemanget i Protosell är Karolina styrelseordförande i Modern Car Group samt EdTech-bolaget StudyBee. Karolina sitter också i styrelsen i StyrelseAkademien Skåne samt Nyföretagarcentrum Skåne Nordväst. Karolina är även ledamot Sydsvenska Industri- och Handelskammares fullmäktige.

”Företaget kan nu se tillbaka på det mest turbulenta kvartalet i modern tid, och vi kan konstatera att vi navigerat verksamheten väl, säger Karolina Wallin Brorsson.

Utöver styrelseförstärkning, kompletteras också ledningen med Joachim Svensson, som vice VD. Joachim är västkustaren som fostrats genom idrotten till toppositioner inom näringslivet. Joakim har haft roller VD, försäljnings- och affärsutvecklingschef, i bolag som Aventus, Poolia och Wise Group.

Joachims resa i Protosell ger honom möjlighet att arbeta med sin passion: lagbygge och försäljning, och säger:

”Det är ett speciellt år för oss alla med speciella förutsättningar, där de flesta bolag påverkats i någon grad av corona, och marknaden har befunnit sig i en chock under flera månader. När fler företag nu börjar återgå till ett återhämtningsläge, är det försäljning som står i centrum, och fortsätter: De flesta behöver hämta igen förlorad försäljning samtidigt som nya taktiker behöver anammas, och här ser vi ett stort ökat tryck. Normalt är juli en mycket lugn månad för oss, men sett till aktiviteten under de första veckorna, förstår man att det kommer vara intensiva månader framåt, säger Joachim.”

Om Protosell:

Protosell bidrar till att skapa en bättre värld genom att hjälpa företag med hållbara affärsidéer att accelerera försäljningen.

Protosell har sedan starten 1999 har arbetat med att hjälpa företag med starka och bärkraftiga affärsidéer att förverkliga sin potential genom operationella tjänster för att driva sälj och tillväxt.

Affärsidén växte fram ur att under många år ha sett fantastiska företag med stark innovationskraft och en reell önskan om att tillföra hållbara värden, inte nå hela vägen fram. Ofta på grund av en bristande insikt om hur en stark försäljningskultur bygger lönsam och långsiktig överlevnad. Det ville bolaget ändra på.

Därför blev operationella tjänster för att driva sälj och tillväxt företagets självklara fokus. Under åren har man byggt upp know-how, metoder, infrastruktur, data och personal för att hjälpa företag att överträffa sina försäljningsmål, främst på den nordiska och tyska marknaden.

Rulla till toppen