DATAMINING GER ER KONTROLL ÖVER ER KUNDDATA

Vill du ha en löpande, relationsbyggande och mer säljdriven digital kommunikation, måste du har ordning på din data.

Och vet du inte riktigt vem som är köpare av din tjänst eller produkt behöver du kontinuerligt göra en ordentlig målgruppsanalys – och skapa så kallade byers personas, för att säkert veta hur, när och var kundernas köpresa börjar och utvecklas.

Vi hjälper er att göra en systematisk analys av potentiella kunder, för att ta fram en så optimal målgrupp som möjligt, genom vår lösning för Datamining.

Genom vår fyr-.stegsprocess inventerar vi och konsoliderar befintliga datakällor, analyserar för att sedan uppdaterar och kompletterar er data. Genom den nya europeiska dataskyddsförordningen (GDPR) kommer alla företag behöva tillse att man håller relevant och rätt information om sina kunder och prospekts.

VALIDERA OCH ANALYSERA

Vi ser till att ni får en nulägeskontroll på ert befintliga data, och validerar kvalitén.

KOMPLETTERING

Vi kompletterar er data med vedertagna och kvalitetssäkrade metoder, genom vårt samarbete med de bästa och mest betrodda adress/dataaktörerna på marknaden.

HÖG ROI

Genom vår lösning kan vi både analysera, komplettera er data maskinellt, för att lägga en sista hand vid processen genom manuell komplettering, där vi söker upp den informationen som inte går att få på maskinell väg.

Kontakta oss idag för råd om hur ni kan förbättra er datakvalitet genom Datamining.

KONTAKTA OSS REDAN IDAG!

Skicka oss ett mail eller ring oss direkt så får du direkt svar hur vi kan hjälpa just ert företag.

( VÄXEL 0431- 45 58 00