fbpx
Data mining
På wikipedia står det att Datamining betyder Databrytning, informationsutvinning eller datautvinning, av engelskans data mining, betecknar verktyg för att söka efter mönster, samband och trender i stora datamängder. För oss på Protosell är detta inget nytt utan vi arbetar med detta dagligen för bästa resultat.
16.390 nystartade företag i Sverige under Q4 2019, vi vet vilka företag som ökat mest i omsättning. Vilka som expanderar till nya marknader och vilka segment som har störst behov av dina produkter och tjänster just nu. Öka effekten av din marknadsföring med rätt kundinformation. Vi hjälper er att ta fram rätt segment, uppdaterar och kompletterar era register, förser er med dagsfärskt data och ger förslag på nya målgrupper och segment, i hela Norden. Varje år ändrar cirka 180 000 företag och arbetsställen adressuppgifter byter cirka 15 000 företag namn avaktiveras cirka 76 000 företag

Titta på fler av våra tjänster

Vill du få hjälp med att öka försäljningen?