säljblogg

Klara sig igenom corona tiden

På kinesiska består ordet kris utav två tecken; det ena står för fara och det andra står för möjligheter. Innebörden i detta blir slående på flera sätt och kommer i stor utsträckning forma vår framtid.

Under kriser ställs ledarskapet på sin spets, och formar förutsättningarna för hur organisationen för lång tid framöver kommer prestera. I så extraordinära händelser som coronakrisen är, blir det tydligare och tydligare att det finns två typer av ledarskap, även i organisationer som någotsånär har samma utgångsläge. Det finns de ledarna som intar den defensiva strategin och går ner i ett dvalliknande läge, och det finns dem som nyfiket funderar över vilka nya affärsmodeller och möjligheter som följer med en marknad i förändring.

 

intersolia

Intersolia

Vi passade på att ta en pratstund med ett bolag som har antagit den senare strategin, och snabbt anpassat sin försäljningsorganisation efter de nya förutsättningarna. Janne Eriksson och Mattias Wedebrand är båda ledare på bolaget Intersolia, och ger här sin bild på ledarskap och försäljningsstrategi i corona-tider.
För oss var det viktigt att titta på effektiva vägar att nå affärer, och det blev naturligt att helt växla över till webbmöten, säger Mattias som är Nordic Sales Manager.

Samtidigt behöver innehållet anpassas till att hjälpa kunder som kanske överväger vartenda köpbeslut på guldvåg.

  • Vi ser samarbetet med våra kunder väldigt långsiktigt och har därför gjort väldigt kundanpassade lösningar i våra avtal som innebär att företag som blir kunder nu kan skjuta på betalningen flera månader framåt. Nu finns det inte heller lika mycket tid för kunderna att fokusera på det som inte är viktigt. Så nu hjälper vi kunderna att vara ännu mer effektiva i kunddialogen, säger Mattias.

Också i arbetet med säljteamet visa på handlingskraft och mod, gör att resultatet ändå kommer.

  • Som ledare är det jätteviktigt att inte drabbas av panik utan att försöka hitta andra vägar fram säger Janne som är Sales Director på Intersolia.

På frågan vad som kännetecknar en god ledare i kris menar båda att man skall behålla lugnet, inte måla fan på väggen. Istället för att lägga fokus på det som inte fungerar, lägga fokus på det som funkar och fortsätter: om du fokuserar på de positiva bitarna får du energi. Det är faktiskt extra roligt att hålla kundmöten när det är lite tuffare tider.

Janne berättar att tack vare omstruktureringen till digitala möten så kan företaget hålla betydligt fler kundmöten idag än tidigare.

  • Intressant nog har vi fler möten idag än vad vi hade innan, säger Janne Vidare fortsätter Janne med vikten av att förse medarbetarna med rätt verktyg och förutsättningar i det nya säljarbetet med en bra webbmiljö, bra utrustning, schysst kamera etc.

Hur tror ni att detta kommer påverka sättet ni gör affärer på?

Vi har ökad aktivitet på marknaden nu, och även om konverteringen blir svagare i Q2 och Q3, tror vi på en ketchupeffekt i Q4. Alltså, vi lagrar affärsmöjligheter på hög. Detta har också delvis ändrat sättet vi mäter våra säljare på – istället för att på affärer så mäter vi istället på offerter. Vi samlar på oss affärsmöjligheter nu!

Joakim Hultén, som är customer success manager på Protosell och arbetar nära Intersolia-teamet säger:

–          Flexibilitet och att se möjligheterna istället för utmaningarna är skillnaden Intersolia står för. Även att våga lägga i en extra växel för att möta upp förändringarna i och med covid19. Vi ser på marknaden att vissa konkurrenter går i dvala vilket gör det enklare att ta position på marknaden, vilket gynnar företag som Intersolia.

Det sägs att det tar tre år för ett företag att hämta sig från en kris. För bolag som snabbt visar på anpassning är det ingen högkvalificerad gissning att återhämtningen går snabbare. Det är i backarna man rycker, för att uttrycka det i Intersolia-termer.

Om Intersolia:

Intersolia levererar kundanpassade lösningar som hjälper verksamheter som hanterar kemiska produkter att uppfylla miljö- och arbetsmiljölagstiftning med minsta möjliga egna insats.

https://intersolia.com/sv/

Behöver du hjälp, vi på protosell kanske kan hjälpa dig att klara krisen gå in och titta våra tjänster https://protosell.se/

Rulla till toppen