Systemet skall tjäna användaren och inte tvärtom.

Gör din hemläxa innan du investerar i nya system till försäljning- och marknadsavdelningen.

Vi ser fortfarande allt för ofta företag som köper in system innan en korrekt behovsanalys genomförts. Vi har själva lärt oss vikten av att göra rätt från början den hårda vägen.

Innan du gör investeringen behöver du veta varför du skall investera i nya system och ha klart för dig hur marknad- och säljprocesserna ser ut innan beslut görs om vilket eller vilka system som skall köpas in.

Inbound och digital marknadsföring som så många har börjat få upp ögonen för, och är nödvändigt att börja implementera i företagets arbetssätt inom marknadsföring, sker inte av sig självt. Det räcker inte med att köpa ett par system och tro att man anpassat sin strategi till den nya spelplanen inom sälj- och marknad.

Om du tar med dig ett gammalt tänk och nyttjar nya system kommer resultaten att förbli detsamma. Du använder samma tankesätt men nyttjar andra system. Det är då resultatet blir skit in skit ut.

Det är tankearbetet som påverkar resultatet du får ut från dina system.

Om du lagt in regler och innehåll som inte är genomtänkta så får du resultat därefter. Däremot om du väljer att lägga ner tid på strategi och planering för innehåll så kommer du att se förändrade och förbättrade resultat. Viktigt att ha med i beräkningen att du kommer behöva ge det tid. Släcka bränder mentaliteten fungerar alltså inte om du vill skapa en långsiktighet och skalbarhet.

Det krävs engagemang och vilja att ändra på sitt gamla tankesätt och börja tänka i nya banor för att få tillgång till nya möjligheter och resultat.

Ta större ansvar och öka professionaliteten.

Egentligen handlar det om att ta ett större ansvar och börjar jobba professionellt mot potentiella och befintliga kunder. Vi skall göra vår hemläxa och engagera oss i våra kunders utmaningar och genuint bry oss. Det är egentligen inget nytt men ack för få som gör jobbet som det bör. Hur många gånger har vi inte hört “skomakarens barn”, ett uttryck jag personligen inte tycker vi skall acceptera!

Om du väljer att avsätta tid för att skapa en tydlig strategi, engagera rätt personer på företaget och skapa en tydlig plan som följs upp kommer du att lyckas med att anpassa dig och företaget till den nya spelplanen för sälj- och marknad och få resultat därefter.

Köpbeteendet har förändrats och du har inte råd att vänta! Tåget står på perrongen med motorn igång, hoppa på innan den går!

”Det är inte den starkaste av en art som överlever ej heller den intelligentaste utan den som reagerar bäst på förändring” -Charles Darwin