fbpx

Hur säljer B2B företag hösten 2019?

Hur säljer B2B företag hösten 2019? När vi undersökte villkoren kring hur förändrade köpvanor och omvärldsfaktorer påverkar företag som gör affärer med andra företag fann vi bristfälliga, om ens några svar. Varför vi beslutade att ta reda på det själva.

  • Fyll i din E-postadress för att ladda ner.
Tack för din nedladdning!
Vi skickar även en kopia på nedladdningen till den
e-post du angav.