google-site-verification=yLp-d8UuJdQSq6J-_GkWiR3QHI20biE6GcrQwpk5IbA

Om Jelmtech
Jelmtech Produktutveckling är ett teknikkonsultföretag som grundades 1995 och som är specialiserade på produktutveckling och problemlösning. Deras kunder är både stora och små företag inom branscher som medicinteknik, elmateriel, fordonsindustri, skyddsutrustning och fritidsprodukter.

Vad var utmaningen
Vi har tidigare bokat alla våra möten själva. Vår absolut största utmaning har varit att vi inte har haft kapacitet och kunskap till att boka så många nykundsbesök som vi har velat ha.I samband med att vi bestämde oss för att outsourca detta så tog vi kontakt med Protosell. 

Hur löste Protosell utmaningen 
Protosell har löst vår utmaning väldigt bra, vårt samarbete kom igång snabbt och Protosell har haft en god förmåga att boka möten. Kvalitén på dessa möten har varit bra. På senare tid så har vi förfinat och förbättrat vårt samarbete, vi har bearbetat intressanta prospekt som historiskt sätt har varit svårare att nå. Detta har krävt mer ihärdighet av Protosells Sales Development Representatives men det har gett ett bättre utfall när vi har kommit fram till mötena.

Vad blev resultatet
Det främsta resultatet har varit att vi faktiskt har kommit fram till de kunder som vi har velat träffa. Det har kortat ner vår säljprocess från det att vi träffar en kund första gången tills det att det blir en affär. Det har gjort att vi har fått möjlighet att göra fler kundbesök, träffa fler företag och skapa många fler kontakter än om vi inte hade nyttjat Protosells tjänster. Jag kan absolut rekommendera Protosell vidare. Vårt samarbete fungerar jättebra, de är lätta att få tag i och väldigt enkla att ha och göra med. Att de dessutom är glada och trevliga är ett plus i kanten.

Staffan Viebke Marknadschef, Jelmtech