EFFEKTIVA GRÖNA MÖTEN

Genomför ni webdemos eller webinarier som en strukturerad del av er säljprocess, då kan vi hjälpa er att boka in deltagarna.

Ni sänker era resekostnader och effektiviserar era säljares arbetstid.

MINSKNING

Ni minskar koldioxid utsläppen, vilket kan bidra till er CSR strategi.

UPPFATTNING

Ni uppfattas som proaktiva och moderna av era presumtiva kunder, genom webbaserade försäljningsmetodik.

SÅ GÅR DET TILL

Hos oss får ni ert egna dedikerade säljteam, vars syfte är att hjälpa er att accelerera försäljningen.

Vi ser till att allokera rätt personer som har passande erfarenhet, för att möjliggöra så kort startsträcka som möjligt.

Dessa genomgår lämplig utbildning för att lära sig allt som är relevant om er verksamhet. Vi tar också gemensamt fram koncept och sätter planeringen för er, så att ni får det precis som ni önskar.

Vi genom sedan systematisk bearbetning av er utvalda målgrupp, i en anpassad databas som vi skapat för er i vårt CRM system.

Vi anser att god kommunikation är en förutsättning för att lyckas, och ser därför till att ni hela tiden hålls uppdaterade om förloppet, så detaljerat som ni önskar.

Genom vår väldigt uppskattade portallösning kan ni också följa arbetet löpande, och även se utfallet av genomförda kampanjer, genom vårt system för kvalitetssäkring.

Vår långa erfarenhet av marknaden gör också att vi ser till att ha kontroll på logistiken i projektet, alltifrån systematisk planering av resrutter, till påminnelserutiner, för att mötena skall bli så framgångsrika som möjligt.

Vi följer alltid upp resultatet i genomförda aktiviteter.

KONTAKTA OSS REDAN IDAG!

Skicka oss ett mail eller ring oss direkt så får du direkt svar hur vi kan hjälpa just ert företag.

VÄXEL 0431- 45 58 00