FAQ

VARFÖR SKALL JAG OUTSOURCA OM MIN PERSONAL SKÖTER SITT ARBETE OK?

Om du är väldigt nöjd med hur interna resurser genomför arbetet, så kanske det inte känns nödvändigt att överväga outsourcing, men….. De allra flesta verksamheter upplever över tid personalskiften och förändringar. Vad händer om en av era nyckelsäljare slutar imorgon? Eller när personal går på planerad ledighet, eller ännu värre blir sjuka?

Arbetet som innesäljare kräver ett aktivt och coachande ledarskap. Rekrytering och upplärning tar mycket tid, och är det någonting som ni ser fram emot att arbeta med?

HAR DU ONT OM TID ATT REKRYTERA OCH ANSTÄLLA NY PERSONAL?

Då är outsourcing av delar av försäljningen det bästa alternativet. Du behöver inte oroa dig för komplicerade anställningsavtal, sjukdomar eller semester. Vi arbetar väldigt affärsmässigt och resultatbaserat.

VAD ÄR EGENTLIGEN SKILLNADEN MED PROTOSELLS TJÄNSER OCH ATT HYRA PERSONAL IFRÅN BEMANNINGSFÖRETAG?

Välrenommerade bemanningsföretag anstränger sig för att förse er med personal med passande erfarenhet och bakgrund. Men det är en stor skillnad mot att ta ett resultatansvar, som vi gör. Använder du ett bemanningsföretag måste du fortfarande coacha och leda personalen. Anlitar du oss så vet du att vi bryr oss om resultatet – annars tjänar vi inte pengar.

OM VI ANLITAR PROTOSELL - BEHÖVER VI FORTFARANDE ETT EGET SÄLJTEAM?

Absolut, vi kommer att arbeta tätt tillsammans med ert team, hjälpa till med idéer och uppslag över hur ni bäst kan lyckas. Vi tror på att dela kunskap, och hjälpa ert team att bli sitt bästa.

VÅR KUNDDATA ÄR KONFIDENTIELL. KAN VI VERKLIGEN ANLITA EN EXTERN LEVERANTÖR?

Vi hanterar all data konfidentiellt. Vi gör alltid en bakgrundscheck på ny personal, och all anställd personal hos ProToSell har tecknat sekretessavtal. Vi förstör alla överblivna pappersdokument och har säker inloggning till våra system. Ofta är det faktiskt säkrare att outsourca, då vi har strukturerade processer för hur hantera data, samt att vi faktiskt oftast inte hanterar konfidentiell data kring er affär, utan sköter prospekteringen.

VAD HÄNDER OM JAG MÅSTE SÄGA UPP SAMARBETET?

I alla våra samarbetsavtal finns det tydligt angivet hur lång uppsägningstid som respektive part har, normalt 1-4 månader.

HUR LÅNGT TID TAR DET INNAN NI ÄR IGÅNG?

Normalt 2-4 veckor. Vi skapar ett koncept och skall tillsätta personer med lämplig profil och kunskap för att utföra arbetet åt er.

ÄR VI EN FÖR LITEN ELLER FÖR STOR KUND FÖR ER?

Vi är övertygade om att outsourca delar av säljprocessen, gynnar små som stora företag. Våra kunder är såväl multinationella organisationer, som mindre enmansbolag. Om vi av någon anledning inte bedömer att uppdraget passar vår verksamhet, kommer vi att meddela detta i ett tidigt skede.

KONTAKTA OSS REDAN IDAG!

Skicka oss ett mail eller ring oss direkt så får du direkt svar hur vi kan hjälpa just ert företag.

VÄXEL 0431- 45 58 00