säljblogg

Debattinlägg:"Bidra till att pandemin blir startskottet för en ny tid. Optimister förändrar världen."

Läs vår debattartikel: från lör den 16:e jan 2021 i Sydsvenskan

Det är synd att den allmänna debatten fått slagsida åt katastrofiering och brist på framtidstro. Ett sådant förhållningssätt leder ingen vart, skriver entreprenören Karolina Wallin Brorsson.

Det år flest människor i modern tid blev snopna var nog 2020. Vi var många som skålade in 20-talet med devisen ”det här blir Mitt årtionde”. Men baksmällan hann knappt lägga sig innan viruset hade börjat sprida sig över världen.
Under våren fick vi beskåda hur våra liv förändrades och kringskars av pandemins framfart.

Nu i januari 2021 möter vi en värld som är väsensskild från tidigare. Jämfört med för ett år sedan har det skett en strukturomvandling som bland andra undersökningsföretaget Novus rapporterat, har gått i en hastighet som motsvarar fem års förändringstakt.

Många stod i våras handfallna inför det nya digitala arbetsliv som väntade. Företagen kämpade för att ställa om i rekordfart, liknelser gjordes med hur samhället mobiliserat i krigstid.

Relativt snabbt lärde sig många av oss att vi tack vare digitaliseringen kan arbeta där vi bor eller vill bo. Att jobbresor i parti och minut inte är nödvändiga. Och i stor utsträckning har vi fått vända oss till naturen för rekreation och tröst.

Vi har också fått smaka på känslan av hur endimensionella videomöten kan sakna både nyanser och utbroderande dialoger. Kanske har vi insett att den där speciella kemin som uppstår vid ett fysiskt möte, oberoende om det sker vid kaffemaskinen eller i konferensrummet, har dolt många guldkorn till idéer som varit värda att vidareutveckla.
Ensamheten har brett ut sig och orättvist uteslutit stora grupper från viktig gemenskap.
Den dominerande medierapporteringen kring pandemin har gjort att blickarna vänts bort från världens konflikter och medfört minskat fokus på klimatrelaterade frågor – där till exempel en kartläggning gjord av den kanadensiska organisationen Mining Watch visar att gruvbolagen har flyttat fram sina positioner under pandemin, med stor negativ miljöpåverkan som följd.
debattartikel
Det finns en överhängande risk att de flesta regeringar kommer att satsa allt på att få ekonomin att växa så snabbt som möjligt och inte prioritera klimatfrågor.
Man skulle kunna säga att mänskligheten nu står vid ett vägskäl. Antingen anta en optimistisk framtidstro och göra modiga val som leder till en hållbar värld eller snabbt bara gå tillbaka i gamla hjulspår.
De flesta är överens om att pandemin medför bestående förändringar i vårt sätt att arbeta, shoppa och resa.

Men kanske visste vi egentligen att allt som har hänt skulle ske. För flera år sedan förutspådde Li Edelkoort, en av världens mest inflytelserika trendguruer, en våg av kollektivism och antiurbanisering, där utflyttningen från storstäderna sammanfaller med önskan om ett mer hållbart och reflekterande liv.
Det är också intressant att pandemins strukturförändringar kan vara kvinnor till gagn, tack vare sådant som ett mer flexibelt förhållningssätt till digitala möten och flexibla arbetstider.

Faktum är att i Sverige under pandemiåret 2020 har kvinnor i åldersgruppen 0–64 år en underdödlighet på 12 procent enligt Statistiska Centralbyråns rapport från december 2020.
Det är synd att den allmänna debatten fått slagsida åt katastrofiering och brist på framtidstro. Ett sådant förhållningssätt leder ingen vart. Jag uppmanar istället alla att bidra till att pandemin blir startskottet för en ny tidsera med en grön våg, ökad företagsamhet, ökad jämställdhet och minskade internationella konflikter.
Det brukar ju sägas att pessimisterna, de har nästan alltid rätt, men det är optimisterna som förändrar världen.
Karolina Wallin Brorsson , entreprenör, styrelseordförande och vd för konsultbolaget Protosell, styrelseordförande i billeasingföretaget Modern Car Group och mjukvaruföretaget StudyBee samt fullmäktigeledamot i Sydsvenska Industri- och Handelskammaren.
Rulla till toppen