Begreppet buyers persona är flitigt använt som beskrivning av de kundarketyper som du helst vill göra affärer med. Tanken bakom skapandet av buyers personas är kort; när du bygger din marknadsstrategi ska du känna din kund och vara intuitiv i kontakten. Med andra ord veta vad som inspirerar hen och vilka orosmoln som håller hen vaken om natten – för att kommunicera så relevant budskap som möjligt.
Det vanligaste är att man utgår ifrån en rollbeskrivning är utmaningar, befogenheter etc. där tanken är att du skall marknadsföra till människan istället för pengapåsen.

Har era buyers personas blivit pinsamt ouppdaterade?

I tider som dessa när disruption är ordet på alla läppar, ja då är det också så att kundernas affärsmodeller, riktningar och prioriterar ändras. Samtidigt som de vackra buyers personas som en gång skapades, helt plötsligt blivit pinsamt ouppdaterade. Byggandet av buyers personas har i många organisationer blivit något som man gjort en gång, en check-in-the-box på att man är en modern och humanistisk leverantör. Men man har fullständigt missat målet genom att utgå ifrån ett alldeles för statiskt förhållningssätt, och glömmer att en buyers persona behöver vara en del av samma snabba evolution som vår omvärld.
För många organisationer har därmed alldeles för ouppdaterade och irrelevanta profiler kring sina buyers personas och missar målet genom att helt enkelt inte vara tillräckligt relevanta.

Fundera kring om det är läge att uppdatera, behålla eller helt enkelt skrota era buyers personas, tex:

– Har ni gjort en succesiv glidning i ert erbjudande eller branschpositionering?
– Har händelser i omvärlden gjort att ni behöver omdefiniera prioriteringarna hos era buyers personas?

En bra tumregel är att ni i slutet av varje fiskal år gör en ut- och omvärdering av era personas, vilket gör att ert budskap blir mycket mer slagkraftigt.
Lämna aldrig kundens sida!

Vill du lära dig mer? Ladda ner vår rapport Säljskolan del 2 – Du måste välja vem du säljer till