DET FINNS INGET SOM SLÅR DET PERSONLIGA MÖTET

De unika fördelarna med ett event är många. Det är lätt hänt att tro att allt finns att hitta på Google, eller att du kan nätverka med alla du vill på LinkedIn. Dock är det så att viss kunskap bäst förmedlas ”live”, och det finns fortfarande inget som slår det personliga mötet.

Med vårt stöd får ni ut optimalt resultat av ert seminarium/event – låt oss hjälpa er med inbjudan och uppföljning.

INBJUDNINGSARBETET

Inbjudningsarbetet hjälper er att säkerställa att rätt typ av befattningshavare besöker ert seminarium/event. Inbjudningsarbetet är också varumärkesbyggande, och skapar en känsla hos målgruppen att ni tycker att man är viktig att bjuda in.

UPPFÖLJNINGSARBETET

Uppföljningsarbetet ger er möjlighet till insikt om hur deltagarna upplevde eventet, där vi ställ strategiska frågor, samt identifiera leads/affärsbehov. Vid önskemål kan även personliga möten bokas in.

SÅ FUNKAR DET!

Vi tillsätter ett team med passande erfarenhet, som är mycket kunniga inom event- och seminariearbete.

De kommer under en kortare workshop gå igenom allt som är relevant att kunna för att genomföra ett bra arbete.

Vid inbjudningsarbete säkrar teamet upp att arbetet startar upp i god tid inför eventet, och använder vår kvalitetssäkrade bekräftelsemetod, för att så få deltagare som möjligt skall hoppa av.

Vid uppföljningsarbetet är vi vidare noggranna med att fånga upp så relevant information som möjligt från deltagarna, samt vid önskemål kvalificera leads eller boka in besök.

När vårt arbete är slutfört får ni en uttömmande rapport och muntlig genomgång, för att summera utfallet av aktiviteten.

KONTAKTA OSS REDAN IDAG!

Skicka oss ett mail eller ring oss direkt så får du direkt svar hur vi kan hjälpa just ert företag.

VÄXEL 0431- 45 58 00